Koncesja na sprzedaż alkoholu. Jak możesz ją zdobyć?

koncesja na alkohol
koncesja na alkohol

Chcesz otworzyć sklep, w którym – poza produktami spożywczymi – będziesz oferował również alkohol? Konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie, czyli uzyskanie tzw. koncesji.

Jako przedsiębiorca lub przyszły przedsiębiorca, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że ustawodawca wprowadził liczne ograniczenia, jeżeli chodzi o sprzedaż niektórych produktów. Świetnym przykładem jest alkohol. Aby móc oferować piwo lub trunki wysokoprocentowe, niezbędne jest złożenie specjalnego wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli chcesz sprzedawać alkohol, sprawdź, jak dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, dzięki czemu nie narazisz się na wysokie kary.

Jak prawidłowo przygotować wniosek o koncesję na sprzedaż alkoholu?

Informacje na temat niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu zostały wymienione w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Specjalista portalu praca-tychy.pl objaśnia, że według ustawy przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem koncesji muszą we wniosku zawrzeć następujące informacje:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o koncesję na sprzedaż alkoholu należy również dołączyć szereg dokumentów. Zgodnie z przywołaną ustawą mowa o:

 • zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisie z rejestru przedsiębiorców,
 • dokumencie potwierdzającym tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemnej zgodzie właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym),
 • decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który stwierdził, że lokal spełnia wszystkie wymagania.

Wniosek to nie wszystko – musisz pamiętać o opłatach

Złożenie wniosku o koncesję na sprzedaż alkoholu to nie wszystko – konieczne jest również uiszczenie opłaty. W przypadku przedsiębiorców występujących o przyznanie im pozwolenia na sprzedaż alkoholu stosuje się następujące progi:

 • 525 zł – przy sprzedaży napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł – przy sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł – przy sprzedaży napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Podane opłaty dotyczą całego roku. Inne stawki obowiązują dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą alkoholu dłużej niż rok.

Kary są wysokie – nie opłaca się ryzykować

Opłaty za sprzedaż alkoholu nie należą do najniższych – może narodzić się pokusa jego sprzedaży bez koncesji. Jako osoba prowadząca punkt handlowy musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie warto ryzykować, bo kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia są naprawdę wysokie. Poza grzywną, przedsiębiorca może zostać również ukarany konfiskatą towaru. Więcej informacji na temat kar za sprzedaż alkoholu bez pozwolenia i trybu ich nakładania znajdziesz w artykule: „Koncesja na alkohol. Jakie warunki trzeba spełnić i ile zapłacić?”.

Poza kwestią kar nie można zapomnieć o tym, że odpowiedni organ ma prawo cofnąć przedsiębiorcy prawo do sprzedaży wyrobów alkoholowych. Taka sytuacja ma miejsce choćby wówczas, gdy właściciel sklepu lub jego pracownicy sprzedają alkohol osobom poniżej 18. roku życia.