Klimatyzacja – kiedy montować klimatyzację?

klimatyzacja-domWybór pory roku i czasu, w którym montować będziemy instalację klimatyzacyjną wewnątrz posiadanego domu, mieszkania, czy też wyposażając inne pomieszczenia, w tym także te przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – hale produkcyjne, magazyny, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, wpływać może nie tylko na możliwość jej bezproblemowego i długotrwałego użytkowania, ale także uchronić nas przed niektórymi niekorzystnymi zjawiskami, z jakimi liczyć się trzeba wykonując określony zakres prac instalacyjno-montażowych w danym czasie.

Warto mieć też na uwadze także i to, że w warunkach panujących na terenie kraju klimatyzacja używana jest przede wszystkim sezonowo, w okresie letnim, kiedy na zewnątrz panując wysokie temperatury oraz wilgotność powietrza, a sama instalacja klimatyzacyjna uchronić ma nas przed tymi czynnikami. Stąd też warto zadbać o to, aby w tym okresie była ona gotowa do użycia, a domownicy, osoby korzystające z pomieszczeń lub pracownicy, mogli korzystać z niej i przebywać w chłodnych pomieszczeniach. Należy też pamiętać o tym, że – choć okres wakacyjny preferowany jest przez większość pracowników i przedsiębiorców budowlanych – szczególnie wysokie temperatury oraz wilgotność powietrza mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość przeprowadzonych prac budowlanych, a przy tym – stwarzać dodatkowe uciążliwości dla korzystających z pomieszczeń.

Specjaliści z branży nie polecają też montowania klimatyzacji w okresie zimowym. Związane jest to z szeregiem różnego rodzaju czynników, z których najważniejszy dotyczy zakresu prac, jakie najczęściej wykonywane będą podczas instalacji klimatyzacji. W przypadku pomieszczeń, które na etapie ich projektowania i wykonywania nie zostały wyposażone w odpowiednie ciągi komunikacyjne i instalacyjne, niezbędne będzie bowiem wykonanie prac o charakterze budowlano-remontowym, związanych z kuciem tynków, naruszaniem ścian oraz wykonaniem w nich odpowiednich otworów i ciągów wentylacyjnych. Tego rodzaju prace immanentnie wiązać się będą z koniecznością ponownego wykończenia wnętrza – położenia tynków, gładzi, glazury czy terakoty. W przypadku osprzętu i instalacji, które wychodzić będą na zewnątrz – niekorzystne warunki atmosferyczne będą też mogły opóźniać lub uniemożliwiać niektóre z prac niezbędnych do wykonania. Utrudnione też będzie wietrzenie pomieszczeń oraz oczyszczenie ich z kurzu i pyłu wytworzonego przy wykonywaniu prac remontowych. Należy pamiętać też, że niektóre materiały budowlane – według zaleceń ich producentów – wykorzystywane mogą być tylko przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności, czemu nie będzie sprzyjać różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku, a także to, że w okresie grzewczym pomieszczenie będzie sztucznie ogrzewane.

Powyższe względy nakazują przyjąć, że najlepszym czasem, kiedy można montować klimatyzację pozostawać będzie sezon wiosenny. Pozwoli to w szybki i bezproblemowy sposób przeprowadzić wszystkie prace remontowe i instalacyjne, dając jednocześnie możliwość korzystania z klimatyzacji w okresie letnim i pełnego przetestowania jej sprawności.

Więcej informacji:
Klimatyzacja Śląsk, Racibórz, Wodzisław Śląski – kliwent.eu