Kim jest doula?

Doula to instytucja tak długa jak macierzyństwo. To kobieta wspierająca i wprowadzająca drugą kobietę w macierzyństwo, towarzysząca jej w czasie porodu i po nim. Jest wspaniałą alternatywą dla współcześnie funkcjonujących for internetowych, poradników czy gazet gdyż daje szansę na osobistą, realną i głęboką relację, z której płynie zaufanie, spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Doula z greki oznacza „kobietę, która służy”. Dziś doula zajmuje się:

 • stałym fizycznym i emocjonalnym wsparciem kobiety i jej bliskich w czasie porodu i połogu
 • przygotowaniem do porodu i macierzyństwa
 • dostarczeniem niezbędnych informacji i wskazówek
 • ochroną fizjologicznego przebiegu porodu
 • pomocą osobie bliskiej w udziale w porodzie na tyle na ile jest ona gotowa
 • lękami, obawami, zwątpieniem, huśtawką nastrojów, wątpliwościami
 • wsparciem dla całej rodziny

Obecność douli jest ważna!

Badania wykazały, że dzięki obecności douli:

 • skraca się czas porodu,
 • zmniejsza się ryzyko porodu zabiegowego czy cesarskiego cięcia,
 • rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe,
 • pogłębia się więź i poprawia współpraca między rodzącą a jej partnerem,
 • rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matki,
 • rzadziej występują problemy z karmieniem piersią.

Nie wiadomo dokładnie jaki mechanizm odpowiedzialny jest za ten efekt. Naukowcy sugerują, że chodzi prawdopodobnie o to, że wskutek działań douli zmniejsza się poziom wydzielania hormonów stresu – adrenaliny i noradrenaliny, odpowiedzialnych za spowolnienie akcji porodowej.