Kiedy warto skorzystać z usług wywiadowni gospodarczej?

wywiadownia-gospodarcza

Wywiadownia gospodarcza to specjalny rodzaj instytucji zajmującej się gromadzeniem oraz sprawdzaniem informacji na temat wiarygodności kredytowej wskazanego podmiotu gospodarczego. Jest to organ, który odnajduje, weryfikuje, a następnie odpłatnie przekazuje zebrane informacje o finansach konkretnej firmy swoim klientom. W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług wywiadowni gospodarczej?

Jak działają wywiadownie gospodarcze?

Praca wywiadowni gospodarczych opiera się na przygotowywaniu raportów handlowych dla klientów. Podmioty te stosują tzw. biały wywiad gospodarczy polegający na czerpaniu informacji dotyczących wiarygodności kredytowej firm z własnych baz danych, a także z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego, Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski” oraz biur informacji gospodarczej, rejestrów dłużników, prasy, publikacji naukowych i Internetu. Raporty przygotowywane przez wywiadownie gospodarcze zawierają informacje dotyczące formy prawnej, kapitału i struktury własności badanego podmiotu, a także obecnej sytuacji finansowej, wypłacalności oraz ewentualnych doświadczeń windykacyjnych i obecności firmy w rejestrach dłużników.

Z usług wywiadowni gospodarczych może skorzystać każdy przedsiębiorca zainteresowany weryfikacją wiarygodności swojego wspólnika lub innego podmiotu gospodarczego, z którym ma podjąć współpracę.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług wywiadowni gospodarczych?

Współpracę z wywiadowniami gospodarczymi podejmuje wielu przedsiębiorców. Profesjonalna weryfikacja informacji na temat wiarygodności kredytowej wskazanej przez klienta firmy to najlepszy sposób na uniknięcie współpracy z nieuczciwym bądź niewypłacalnym partnerem biznesowym.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik agencji detektywistycznej Lampart, która jest największym biurem detektywistycznym w Polsce: Korzystanie z usług wywiadowni gospodarczej jest korzystne w wielu sytuacjach. Zebrane i udostępnione przez pracowników tej instytucji informacje na temat wybranego podmiotu gospodarczego pomagają w rozpoznaniu nierzetelnych przedsiębiorców. Po pomoc wybranej wywiadowni gospodarczej warto zgłosić się jeszcze przed podpisaniem umowy o współpracy z nowym partnerem biznesowym. Takie działanie pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na samodzielne przeszukiwanie informacji na temat nowego kontrahenta.

Raport handlowy przekazywany klientom wywiadowni gospodarczej to doskonała baza wiedzy i jasna rekomendacja (pozytywna lub negatywna), która pomaga w podjęciu właściwej decyzji o przystąpieniu do nowej współpracy albo jej odrzuceniu. To także dobry materiał wyjściowy, który pozwala przewidzieć, czy podjęcie współpracy z nowym kontrahentem przyniesie oczekiwane korzyści w przyszłości.