Kiedy i dlaczego warto korzystać z doradztwa z zakresu prawa rodzinnego?

kiedy-i-dlaczego-warto-korzystac-z-doradztwa-z-zakresu-prawa-rodzinnego

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne w rodzinie. Dotyczy stosunków majątkowych i niemajątkowych – zarówno wewnątrz rodziny, jak i z osobami trzecimi. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego często są trudne i wzbudzają wiele emocji, dlatego w celu ich pomyślnego rozwiązania w delikatny sposób warto skorzystać z doradztwa z zakresu prawa rodzinnego.

Sprawy rozwodowe

Sprawami z zakresu prawa rodzinnego, podczas których strony najczęściej korzystają z doradztwa, są sprawy rozwodowe. Radca prawny specjalizujący się w prawie rodzinnym, na przykład z Kancelarii Andrzeja Paproty w Warszawie, jest w stanie prowadzić mediacje mające na celu zawarcie ugody między stronami, napisać i złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jednej strony, obydwu stron lub bez orzekania o winie oraz przygotować inne potrzebne pisma. Może też reprezentować klienta przed organami sądowymi.

Sprawy o podział majątku po rozwodzie

Na wniosek jednego z małżonków sąd może podzielić majątek wspólny w wyroku rozwodowym, ale tylko wtedy, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce sprawy o podział majątku po rozwodzie prowadzone są zazwyczaj osobno. Pomoc prawnika w tego typu sprawach obejmuje m.in. prowadzenie negocjacji między stronami celem zawarcia ugody oraz przygotowanie niezbędnych pism. Jeżeli dojście do porozumienia jest niemożliwe, prawnik może reprezentować klienta w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Sprawy alimentacyjne

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem rodziców do łożenia na utrzymanie dzieci, ale może również dotyczyć byłego współmałżonka oraz innych osób. Z racji tego, że sprawy alimentacyjne wymagają solidnego przygotowania i zebrania materiału dowodowego, w celu ich pomyślnego rozwiązania warto skorzystać z usług prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym. Może on pomóc w uzyskaniu uprawnionych alimentów oraz obronić się przed ich niesłusznym podwyższeniem lub wyłudzeniem.

Sprawy o władzę rodzicielską

Rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem, jednak może ona zostać ograniczona lub zawieszona. Rodzic może także zostać całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz może mu ona zostać przywrócona. Prawnik, którego specjalnością jest prawo rodzinne, jest w stanie przygotować wnioski, pozwy i pisma procesowe w sprawach o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej. Może również prowadzić negocjacje w zakresie ustalenia „planu wychowawczego” oraz reprezentować klienta w sądzie.