Język angielski w szkole podstawowej: dlaczego warto rozpocząć naukę od najmłodszych lat?

Nauka języka angielskiego w szkole podstawowej może znacznie wspomóc proces jego późniejszego opanowania. Dzieci, jako osoby wrażliwe na nowe bodźce i znajdujące się w fazie intensywnego rozwoju umysłowego i emocjonalnego, bardzo skutecznie przyswajają nowe informacje oraz nabierają nawyku regularnego korzystania z danego słownictwa i gramatyki.

Jednym z najlepszych sposobów na rozwijanie zdolności językowych dziecka jest codzienne ćwiczenie słuchania, mówienia, czytania i pisania. Takie podejście do nauki pozwoli mu poznać różne style komunikacji oraz zdobyć pewność siebie w porozumiewaniu się z innymi ludźmi.

Niezwykle pomocnym narzędziem dla dzieci uczących się angielskiego są także gry edukacyjne lub zabawy lingwistyczne – dzięki nim nauka przebiega szybciej i przyjemniej niż tradycyjną metodą „na sucho”. Szkoła dwujęzyczna Warszawa doskonale spełnia te wymagania – prowadzone tam lekcje opierają się bowiem nie tylko na akademickim podejściu do tematu, ale również wykorzystują zabawę oraz interakcję z rówieśnikami.

Zdobywanie dodatkowych umiejętności

Nie ulega wątpliwości fakt, że biegłe posługiwanie się językiem angielskim to niewątpliwie atut zarówno na rynku pracy, jak i w codziennym życiu. Dzieci uczące się języka mogą wykorzystać zdobytą umiejętność do rozwijania swoich zainteresowań – np. poprzez lekturę książek czy filmów po angielsku lub kontakt z ludźmi anglojęzycznymi.

Jednocześnie nauka nowych słówek czy form gramatycznych rozwija ogólny potencjał intelektualny dziecka, co wpływa korzystnie na jego naukę innych przedmiotów szkolnych. Szybko przyswajając kolejne elementy składni czy odmiany czasowników, uczeń buduje swój mózgowy „muscle memory”- automatyzując proces uczenia sie poszanego repertuaru idiomow i zwrotow.

Lepsze wyniki w szkole i na egzaminach

Posiadanie fluencyjnej znajomości języka Angielskiego ma nie tylko znaczenie podczas samego procesu edukacji , ale również może pomóc uzyskać lepsze wyniki w różnego rodzaju testach kwalifikacyjnych jak również końcowych egzaminach.Upraszczając- im wcześniej dziecko zaczyna uczyc sie języka obcego, tym łatwiej będzie mu w przyszłości opanować jego gramatykę, słownictwo i wymowę.

Większe możliwości zawodowe i edukacyjne

Znajomość języka angielskiego może otworzyć przed człowiekiem wiele drzwi zarówno na rynku pracy jak i w trakcie dalszej edukacji.Na arenie globalnej posiadanie biegłej znajomości tego języka stanowi konieczność – a wielu pracodawców wręcz wymaga od swoich potencjalnych pracowników bieglejszego poziomu angielskiego niż jedynie podstawowy.

Przykładem takiej szkoły jest np.. Szkoła dwujęzyczna Warszawa „Avenue School” ze Swarzędza koło Poznania. Jest to placówka mająca na celu rozwijanie umiejętności lingwistycznych u dzieci 3 do 12 lat poprzez codzienną naukę dwóch języków: polskiego oraz angielskiego jednoczesnie. Dzieci zdobywają tam nie tylko kompetencje z zakresu filologii anglojęzycznej, ale równiez pogłebiają swoją wiedzę z matematyki czy przyrody.

Nie jest też tajemnicą że większość prestiżowych uczelni na świecie przeznacza pewną liczbach miejsc dla studentów spoza danego kraju. Aby zaś móc z powodzeniem aplikować na takie studia, niezbędne jest posiadanie doskonałej znajomości języka angielskiego.

Przygotowanie do studiów zagranicznych

Język angielski jest przede wszystkim najczęściej używanym narzędziem komunikacyjnym w trakcie wymiany naukowej czy innych formy edukacji za granicą.Pozwala łączyć się ze światem poza granicami kraju i być otwartym na wiele ciekawych doświadczeń.
Znajomość tego języka może również ułatwić dopasowanie sie dziecka do nowej rzeczywistości towarzyszącej przebywaniu w nowym mieście..Na przykładzie Szkoły Dwujęzycznej „Avenue School” – uczniowie dostają zapewnienie rozwoju pod kierunkiem wysoko wykształconego grona pedagogicznego oraz mogą korzystać z licznych programów międzynarodowych,takich jak np.Erasmus+ lub Mistrzostwa Europy Anglojęzycznej organizowane co roku dla szkol podstawowych.

Podsumowując, nauka języka angielskiego już od szkoły podstawowej ma ogromne znaczenie zarówno pod względem dalszej edukacji, jak i potencjalnego zatrudnienia w przyszłości. Dlatego warto wspierać dzieci we wcześniejszym nauce zawodowego języka obcego, by dzięki temu mogły osiągnąć sukces w dorosłym życiu – a Szkoła dwujęzyczna Warszawa to jedno z najlepszych miejsc do tego celu.