Jakie znasz mity ubezpieczeniowe?

mity ubezpieczeniowe
mity ubezpieczeniowe

W wielu obszarach życia historie z palca wyssane mogą przysporzyć nam sporych problemów. Jednak na wszystkim znać się przecież nie możemy. Poniżej znajdziesz listę najczęstszych mitów z obszaru ubezpieczeń komunikacyjnych

1.  Brak prawa jazdy nie ma znaczenia jeśli mam ważne ubezpieczenie.

Niestety brak uprawnień do prowadzenia pojazdu daje ubezpieczycielowi możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu OC. Jeżeli natomiast chcemy likwidować szkodę z AC, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania jeżeli brak uprawnień kierowcy miał wpływ na powstanie szkody.

2. Sprzedając samochód pozostawiam sobie polisę OC by korzystać z niej po zakupie nowego.

Polskie prawo nie daje takiej możliwości. Polisa jest związana z samochodem, a nie jego właścicielem. Jest jednak jeden przypadek kiedy jako poprzedni właściciel odzyskamy nadpłaconą składkę. By miało to miejsce polisa OC musi zostać wypowiedziana przez – co podkreślam – nowego właściciela. Nowy wypowiada, a poprzedni dostaje przelew.

3. Tylko podczas kontroli policyjnej mogę zostać przyłapany na braku OC.

Mam XXI wiek i co raz bardziej rozbudowane systemy informatyczne, z których korzysta nie tylko policja. Najważniejsza instytucja to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kary są bolesne i nieuchronne, bowiem spójność i kompletność systemu jest już bardzo wysoka. Nie zapominajmy również, że brak OC może zostać wykryty przez Straż Graniczną oraz w Waszym Wydziale Komunikacji, gdzie zgłosicie się dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym.

4. Brak OC wiąże się jedynie z mandatem.

Można to i tak nazwać, ale ja karę sięgającą w przypadku samochodów osobowych kwoty 3500zł nazwałbym co najmniej potężnym mandaciskiem.

5. Skoro nie jeżdżę moim starym, popsutym wozem to OC nie jest mi potrzebne.

Każdy zarejestrowany samochód musi mieć OC. Wyjątek stanowią pojazdy historyczne

(m.in. 40-letnie) oraz zarejestrowane jako zabytkowe (żółte tablice).

6. Gdy jadę nie swoim samochodem nie muszę się martwić czy ma on OC.

Niestety jeżeli doprowadzimy do kolizji lub wypadku pożyczonym pojazdem bez ważnego OC ponosimy solidarną odpowiedzialność wraz z jego właścicielem. W praktyce UFG pokryje koszty odszkodowania i rozpocznie egzekucję powstałego w ten sposób długu.

7. Zniżki małżonka zawsze przechodzą na współmałżonka.

Nie w każdym przypadku zasada ta działa. Jeżeli małżonkowie zawarli umowę o rozdzielności majątkowej, to nie mają możliwości korzystania ze zniżek współmałżonka.

 8. Polisa AC gwarantuje mi wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży w kwocie, na którą zawarłem polisę.

To zależy;-). Powyższe założenie jest prawdziwe jeżeli wykupiliśmy klauzulę stałej sumy ubezpieczenia. W przeciwnym razie towarzystwo wypłaci szkodę w oparciu o  jego wartość na dzień kradzieży, a przy wycenie skorzysta z katalogów branżowych: Info-Expert lub Eurotax.

9. Kontynuacja ubezpieczenia w tej samej firmie gwarantuje najlepszą ofertę.

Bardzo ryzykowna teza bowiem w ubezpieczeniach, jak w wielu innych branżach, zawsze ktoś jest na fali wznoszącej i promocjami kusi klientów. Nie wspominajmy nawet o sytuacjach, gdy jak swego czasu w telefonii komórkowej, nowy klient dostawał super telefon, a stały klient super słaby telefon.

10. Klauzula ochrony zniżek gwarantuje…ochronę zniżek.

Nie koniecznie bo jeżeli zdecydujemy się na zmianę ubezpieczyciela to zniżki po szkodzie spadną. To wynika z faktu, iż każda wypłata odszkodowania jest rejestrowana, a nasza klauzula nie będzie tego blokować. W rezultacie wszyscy ubezpieczyciele będą widzieć szkodę. W praktyce zniżki utrzymamy jedynie u dotychczasowego ubezpieczyciela. Czyż nie jest to piękna metoda zatrzymania klienta u siebie? „Nabroiłeś to teraz zostań i oddaj nam choć trochę”

11. Nieopłacenie kolejnej raty składki za AC przerywa polisę.

Warunkiem zakończenia polisy jest nie tyle brak płatności za kolejne raty, a brak reakcji na żądanie ze strony towarzystwa by zaległą ratę wpłacić. Czyli jeśli Ty nie płacisz, a oni milczą to oznacza kontynuację ubezpieczenia. Niestety o zaległościach nie zapomną i zgłoszą się we właściwym czasie nie zapominając o odsetkach.

12. AC działa podobnie jak OC – praktycznie zawsze

O ile w przypadku OC wyłączeń jest niewiele, o tyle w przypadku AC jest ich zdecydowanie więcej niż większość z nas jest w stanie zapamiętać, a zatem przypomnę tylko te najważniejsze: brak prawa jazdy, brak aktualnego przeglądu, pozostawienie dowodu rejestracyjnego w skradzionym aucie.

Photo credit: free pictures of money via Foter.com / CC BY