Jakie zadania ma notariusz w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości?

jakie-zadania-ma-notariusz-w-transakcjach-kupnasprzedazy-nieruchomosci

W przypadku wielu spraw związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości może być konieczne skorzystanie z usług notariusza. Na czym konkretnie polega wówczas jego rola oraz dlaczego warto powierzyć część obowiązków specjaliście? Przeczytaj tekst, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług notarialnych w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości.

Notariusz a obrót nieruchomościami – zakres usług

Wizyta u notariusza nie zawsze jest konieczna, jednak w przypadku transakcji związanych z obrotem nieruchomościami wymagane jest sporządzenie odpowiedniego aktu notarialnego. Dokument tego typu nadaje moc prawną danej umowie, a także podkreśla jej wiarygodność. U notariusza można podpisać również umowę deweloperską (Warszawa – Wola to jeden z obszarów, gdzie jest to możliwe). Opcja ta jest często bezpieczniejsza dla obu stron. Notariusz kontroluje poprawność umowy pod względem prawnym, a także potwierdza, że informacje w niej zawarte są zgodne z prawdą.

Przed podpisaniem dokumentu specjalista musi zweryfikować tożsamość przedstawicieli obu stron. Następnie zapoznaje on przybyłych z niezbędnymi informacjami, przede wszystkim z treścią umowy. Ostatni etap to podpisanie dokumentu zarówno przez strony, jak i przez notariusza. W przypadku transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego jest konieczne.

Inne rodzaje dokumentów w formie aktów notarialnych

Umowa kupna/sprzedaży to przykład dokumentu przyjmującego formę aktu notarialnego, ale w ten sposób można sporządzić znacznie więcej pism. Zalicza się do nich między innymi umowy deweloperskie, przedwstępne czy darowizny i zamiany, a także ustanowienie odrębnej własności lokalu. Warto pamiętać o tym, że nawet jeśli sporządzenie aktu notarialnego nie jest konieczne, to często zdecydowanie się na to jest dobrym pomysłem. Zapewnia to większe bezpieczeństwo dla obu stron, a także stanowi potwierdzenie wiarygodności przygotowanego dokumentu. Sporządzaniem aktów notarialnych zajmują się specjaliści, na przykład ci pracujący w Kancelarii Notarialnej Łukasz Górski Monika Jaworowska-Górska Notariusze Spółka Cywilna. Do przygotowania umowy konieczne jest zgromadzenie wymaganych dokumentów. Notariusz powinien udzielić wszelkich ważnych informacji na ten temat. Niewątpliwie warto zdecydować się na skorzystanie z usług specjalisty, tak aby uniknąć ewentualnych błędów i zadbać o sprawne zrealizowanie transakcji. Ma to swoją cenę, ale lepiej na początku podjąć pewną inwestycję, by później nie stracić.