Jakie są zalety i wady intercyzy?

Zawarcie związku małżeńskiego niesie ze sobą cały szereg konsekwencji prawnych. Między innymi zakłada tzw. wspólność ustawową. Czasami jednak może być to bardzo ryzykowne, np. gdy jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą albo jest uzależniony od hazardu. W takim przypadku warto zdecydować się na intercyzę.

Warto wiedzieć, że pojęcie intercyzy tak naprawdę nie istnieje. W rzeczywistości termin ten jest potocznym określeniem majątkowej umowy małżeńskiej. Co istotne, w umowie tej można nie tylko ograniczyć lub wyłączyć wspólność ustawową. Istnieje również możliwość odwrotna – rozszerzenia wspólności majątkowej. Wówczas małżonkowie mogą ustalić, iż nawet majątek zgromadzony przed ślubem stanowi element wspólnoty.

Należy pamiętać o tym, że intercyza bezwzględnie musi mieć formę aktu notarialnego. Do jej sporządzenia niezbędna jest zgoda obu stron.

Do podstawowych zalet intercyzy należy prawo do samodzielnego zarządzania i decydowania o swoim majątku. Dzięki niej nie trzeba mieć już zgody małżonka np. na sprzedaż nieruchomości. W przypadku rozwodu nie trzeba też przeprowadzać podziału majątku.

Intercyza jest dobrym rozwiązaniem dla osób, których partner jest zadłużony. Jeszcze przed ślubem można spisać stosowną majątkową umowę małżeńską. Potem wierzyciel ma prawo domagać się spłaty zadłużenia wyłącznie z majątku osoby, która zaciągnęła dług. Mąż albo żona nie musi bać się, że komornik zajmie jemu/jej pensję i rodzina nie będzie miała z czego żyć. Warto wiedzieć, że intercyza nie wpływa na prawo dziedziczenia po zgonie małżonka.

Wbrew powszechnej opinii, intercyza nie stanowi automatycznej ochrony przed odpowiedzialnością za długi małżonka. Wierzyciel musi zostać poinformowany o istnieniu takiego dokumentu. Dlatego też trzeba dokonać stosownego wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Warto również stosowny zapis umieszczać w umowach zawartych przez małżonka z kontrahentami. To w pełni wyczerpuje konieczność poinformowania partnerów biznesowych o fakcie zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej.

Intercyza ma też swoje wady, z którymi dobrze jest się zapoznać. Taka umowa wpływa na zdolność kredytową. Po jej zawarciu małżonkowie ograniczają sobie możliwość zaciągnięcia wspólnego kredytu. Ponadto, jeżeli jeden z nich będzie chciał wziąć pożyczkę, bank będzie brał pod uwagę tylko jego majątek. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, małżeństwo posiadające rozdzielność majątkową nie może rozliczać się wspólnie z podatku dochodowego. W pewnych sytuacjach jest to niekorzystne, np. gdy jedno z małżonków nie ma dochodu.