Jaki zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Zasady wypłacania zasiłku chorobowego w trakcie trwania okresu zatrudnienia są jasne i powszechnie znane. Sytuacja komplikuje w przypadku ustania zatrudnienia.

Niezdolność do pracy rozpoczęta w okresie zatrudnienia

Niezdolność do pracy, która rozpoczęła w okresie zatrudnienia uprawnia nas do otrzymywania świadczenia również po jego ustaniu. Zmienia się natomiast nadawca przelewu, a nie rzadko również i jego wysokość. Przelewu należy spodziewać się bezpośrednio z ZUS, co ważne należy w tym celu złożyć w ZUS stosowne oświadczenie na druku Z-10, w którym potwierdzimy podstawę do roszczenia oraz wskażemy nasz numer konta bankowego.

Jaki zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Warto podkreślić ograniczenia związane z wysokością zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Zmienia się bowiem kwota maksymalnego świadczenia. Niezależnie od wysokości wcześniej opłacanych składek wynikającej z naszych zarobków, po ustaniu zatrudnienia naszą maksymalną podstawę do wypłaty stanowi równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wynika z tego jednoznacznie, iż wszyscy zarabiający powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymają świadczenie obniżone. Kwoty przeciętnego wynagrodzenia podlegają oczywiście zmianom i wartości te należy sprawdzić celem obliczenia wysokości przelewu.

Inne okoliczności przyznania zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Najczęstsza sytuacja, w której uzyskujemy zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, to kontynuacja zwolnienia lekarskiego. Co ważne nie można w tych okolicznościach pozwolić sobie na choćby dzień przerwy.

Inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy choroba dopadnie nas po ustaniu zatrudnienia. W takich okolicznościach podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest co najmniej 30 dniowy okres niezdolności do pracy. Ustawodawca określił również jasno, iż świadczenie chorobowe przysługuje nam jeżeli zachorujemy nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Wyjątek od tej reguły stanowią choroby zakaźne o dłuższym niż 14 dni okresie wylęgania. W tym przypadku okres wydłuża się z 14 dni do 3 miesięcy od daty ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Photo credit: Geek2Nurse via Foter.com / CC BY-NC