Jakich pracowników poszukują pracodawcy?

pracownicy z ukrainy

Coraz częściej na rynku pracy nawet w Płocku, zwłaszcza wśród młodych, wykształconych ludzi pada pytanie, – jakich pracowników poszukują pracodawcy?

Okazuje się, że odpowiedz na to pytanie wcale nie jest prosta, ani też jednoznaczna, albowiem pracodawcy poszukują osób na wolne stanowiska pracy w dwóch wymiarach. Przede wszystkim formułują oni swoje oczekiwania wobec studentów oraz absolwentów szkół wyższych, jacy to posiadają kompetencje uzyskane na danym kierunku nauczania. Określenie takich wymogów przez pracodawców sprawia, że mamy do czynienia z dwoma problemami na rynku pracy w Płocku.

– niedobór, bądź też całkowity brak absolwentów, którzy posiadają dane kwalifikacje

– niedobór lub też brak osób, które ukończyły dany kierunek studiów

Kto ma szanse?

Badania, jakie zostały przeprowadzone na rynku pracy ukazują, iż największa ilość pracodawców poszukuje robotników wykwalifikowanych. Dodatkowo na ofertę pracy mogą także liczyć specjaliści i pracownicy różnorodnych usług. Tymczasem na rynku łatwo zauważyć spory deficyt kandydatów na stanowiska, którzy to cechują się umiejętnościami specjalistycznymi. Współczesny rynek gospodarczy wprost nie nadąża za zapewnieniem odpowiedniej liczby specjalistów i fachowców w różnych branżach, a jednocześnie mamy do czynienia z nadwyżką pracowników, którzy znajdują się w grupie niewykwalifikowanych robotników, osób z wykształceniem ogólnym, bądź też sprzedawców. Dodatkową szansę zyskują pracownicy z Ukrainy oraz ze Wschodu.

Deficytowe kompetencje

Na rynku pracy w Płocku najczęściej poszukiwani są obecnie pracownicy posiadający niżej wymienione kompetencje:

– samoorganizacyjne – duża motywacja do pracy, mobilność, terminowość, organizacja pracy własnej

– interpersonalne

– zawodowe – wysokie kwalifikacje specjalistyczne

Niezwykle ważnym elementem dla każdego pracodawcy jest także znajomość języka obcego, chociażby w stopniu podstawowym, a także oczekiwania potencjalnego pracownika, które to dotyczą wyuczonego zawodu. Dziś wzrosło także zapotrzebowanie na pracowników, którzy mają zdolność wykonywania nierutynowych zadań, oraz potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Naturalnie istotne jest także to, aby pracownik umiał radzić sobie z nowoczesnymi i często skomplikowanymi technologiami.