Jak żyć z astmą oskrzelową?

Astma oskrzelowa zaliczana jest do przewlekłych chorób zapalnych. Istotą tego schorzenia jest ograniczony przepływ powietrza przez oskrzela. W przebiegu tej choroby występują nagłe napady duszności oraz inne charakterystyczne objawy, takie jak świszczący oddech, kaszel, uczucie ucisku w klatce piersiowej i obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych. Dzięki łatwo rozpoznawalnym objawom astmę diagnozuje się stosunkowo szybko i jednoznacznie. Odpowiednie leczenie oraz codzienne nawyki pozwalają choremu funkcjonować normalnie.

Niezwykle przydatnym urządzeniem w codziennym życiu z astmą jest pikflometr. Za jego pomocą mierzy się szczytowy przepływ oddechowy, czyli maksymalne natężenie powietrza, które przechodzi przez drogi oddechowe przy maksymalnym wysiłku w czasie wydechu. Rezultat pomiaru pokazuje choremu jaka jest aktualnie wydolność jego dróg oddechowych. Wartość szczytowego przepływu oddechowego poniżej normy sugeruje, że należy zażyć dodatkową dawkę leku lub natychmiast udać się po pomoc lekarską. Pikflometr obrazuje stan pacjenta zanim pojawią się inne objawy choroby, w tym niebezpieczne napady duszności. W wielu przypadkach wczesne rozpoznanie pogarszającej się kondycji dróg oddechowych i natychmiastowe zastosowanie środków zaradczych pozwala uniknąć leczenia szpitalnego.

Ataki astmy wywoływane są przez alergeny. Po rozpoznaniu alergenu, który nasila objawy choroby należy dbać o jego eliminację z otoczenia chorego. Leczenie astmy polega na neutralizowaniu jej objawów. Chory powinien regularnie przyjmować leki, których dawkę lekarz zaleci odpowiednio zwiększyć w przypadku nasilenia niepokojących symptomów. Bardzo ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia – szybkie reagowanie na wszelkie infekcje dróg oddechowych, leczenie wszelkich reakcji alergicznych, rzucenie palenia, unikanie miejsc zadymionych, zapylonych, zawilgoconych itp., częste wietrzenie mieszkania, codzienna gimnastyka i spacery.

Odpowiednie postępowanie pozwoli choremu normalnie funkcjonować, pracować, wykonywać codzienne obowiązki. Ważna jest szybka reakcja na wszelkie niepokojące objawy, przede wszystkim niedopuszczanie do ostrych napadów duszności. Zaniedbywanie zaleceń lekarza i lekceważenie ryzyka może doprowadzić do rozwoju groźnej postaci astmy, a w konsekwencji do trwałego uszkodzenia układu oddechowego.