Jak wygląda proces wiercenia studni głębinowej?

Studnie głębinowe nadal są bardzo popularne. Takie studnie wierci się w tych miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do instalacji wodociągowej. Jak wygląda proces jej budowy?

Studnia głębinowa nadal popularna

Studnia głębinowa to obecnie najczęściej budowany rodzaj studni służącej do poboru wody. Studnie tego typu w większości przypadków stosowane są pobliżu domów jednorodzinnych, ale buduje się je również na użytek gospodarstw rolnych czy też zakładów przemysłowych.

Dzięki studni głębinowej można uzyskać dostęp do wysokiej jakości wody znajdującej się w głębokich warstwach wodonośnych. Woda ta, po odpowiednim odfiltrowaniu, może być używana jako woda użytkowa, np. do:

  • gotowania,
  • mycia,
  • procesów produkcyjnych,
  • procesów przetwórczych,
  • nawadniania upraw.

Wiercenie studni głębinowej

Studnia głębinowa jest zaliczana do kategorii studni wierconych. Oznacza to, że do jej wykonania stosowany jest odpowiedni osprzęt – jest to wiertnica do studni głębinowej.

Stosowane obecnie wiertnice do studni pozwalają na szybkie wykonanie odwiertów w różnego rodzaju gruntach. Najczęściej prace prowadzi się z użyciem techniki wiercenia obrotowego na płuczkę albo wiercenia udarowego.

Oczywiście samo wykonanie odwiertu to jeszcze nie wszystko. Aby studnia mogła zacząć działać, konieczne jest pobranie próbek wody, wykonanie pompowań próbnych, a także innych wymaganych czynności hydrogeologicznych. Należy również zgłosić odpowiedni projekt studni wraz z wymaganą dokumentacją do właściwego organu administracyjnego – do starosty lub marszałka.

Mobilna wiertnica do studni głębinowych

Aktualnie wiercenie studni jest prowadzone najczęściej z wykorzystaniem mobilnych wiertnic. Taka wiertnica do studni głębinowych umieszczana jest na nadwoziu samochodu użytkowego, wyposażonego w napęd 4×4, dzięki czemu może on dojechać w potrzebne miejsce, nawet jeśli jest ono trudno dostępne.

Adresy tych firm, które zajmują się prowadzeniem wierceń pod studnie głębinowe, a także prowadzeniem kompleksowych prac w ramach budowy studni, można znaleźć za pośrednictwem internetu.