Jak wygląda postępowanie spadkowe w sądzie?

Obowiązujące prawo spadkowe mówi, że aby potwierdzić przed sądem prawo do spadku należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie rejonowym właściwym z punktu widzenia ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej osoby. Jak wygląda postępowanie spadkowe przed sądem? Jak załatwić sprawy spadkowe?

Postępowanie spadkowe krok po kroku

W sytuacji, gdy dziedziczyć będzie kilka osób, wystarczy, że wniosek przygotowuje i złoży tylko jedna z nich. Musi jednak wymienić pozostałe osoby jako uczestników danego postępowania. Wniosek tego rodzaju można przygotować nawet samodzielnie. Trzeba w nim podać jednak dane wnioskodawcy, a więc swoje dane oraz dane pozostałych spadkobierców razem z ich adresami zamieszkania. Do takiego wniosku dołącza się akt zgonu spadkodawcy, a także akty urodzenia czy akty małżeństwa osób dziedziczących, z których wynika zmiana nazwiska (dotyczy to np. córek czy wnuczek zmarłego).

Postępowanie spadkowe – co i jak?

Po złożeniu wniosku należy poczekać aż właściwy sąd prześle wezwanie na sprawę, co trwać może nawet kilka miesięcy. W Polsce nie ma określonych terminów, jakie ma sąd na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy itd. Najczęściej termin rozprawy uzależniony jest od obłożenia sądu wnioskami itd. W czasie rozprawy sąd sprawdza czy spadkodawca, a więc osoba zmarła pozostawiła po sobie testament oraz kto będzie dziedziczyć. Jeśli spadkobierców jest kilku, sąd ustala w jakiej części będą oni dziedziczyć.

A może postępowanie spadkowe u notariusza?

Nie wszyscy wiedzą o tym, że zamiast do sądu można udać się również do notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. W praktyce jednak postępowanie spadkowe przeprowadzane w sądzie jest znacznie tańsze, ale sprawa trwa dłużej niż wizyta u notariusza. W sądzie do składanego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku uiszcza się opłatę w wysokości jedynie 50 zł. Płatne jest także uzyskanie odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzeniem prawomocności.

W przypadku problemów lub trudności w załatwieniu spraw najlepiej zwrócić się o profesjonalną pomoc prawną. Osoby mogące nam pomóc znajdziemy np. na stronie www.skuteczny-adwokat.com.