Jak w praktyce wygląda zawieszenie działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza to jedna z przyjemniejszej formy prowadzenia biznesu. Brak szefa i duże możliwości skutecznie przyciągają wielu do tej formy pracy. Niezależnie od efektów prowadzenia działalności gospodarczej czasami zachodzi konieczność jej zawieszenia.

Jest to najlepszy sposób na chwilową przerwę od biznesu bez konieczności całkowitego zamykania firmy. W tym artykule prezentujemy informacje związane z zagadnieniem i odpowiadamy na pytania dotyczące okresu zawieszenia czy formalności, które trzeba przeprowadzić. Wszystkie dane poniżej.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Proces zawieszania działalności jest bardzo prosty i nie wymaga wykonywania skomplikowanych procedur. Aby go zainicjować, należy najpierw wypełnić formularz CEIDG-1. Wypełniony wniosek należy złożyć do właściwego Urzędu Gminy. Istnieje kilka sposobów na wykonanie tej czynności. Pierwszym jest osobiste stawiennictwo. Drugim jest udzielenie pełnomocnictwa osobie z rodziny lub prawnikowi nas reprezentującemu. Jeśli chcemy wniosek złożyć zdalnie, możemy zrobić to przy pomocy tradycyjnej poczty lub elektroniczne. Ostatni sposób wymaga posiadanie podpisu elektronicznego, który uwierzytelni nasze działania.

Co można a czego nie w trakcie zawieszenia?

Jeśli skutecznie zawiesimy naszą firmę, nie musimy definitywnie od niej odstąpić. Istnieje kilka czynności, które możemy wykonywać po jej tymczasowym wygaszeniu. Zaliczyć do nich można dbanie o sprzęt i urządzenia. W myśl tej zasady nie musimy pozostawiać bez opieki aut czy drukarek przemysłowych. Możemy je serwisować lub zabezpieczać. Kolejnymi czynnościami jest obsługa zleceń, które były zapoczątkowane przed zawieszeniem. Będzie to odbieranie płatności czy wystawianie dokumentów. Podczas zawieszenia, jeśli chcemy — możemy rozliczać faktury VAT i płacić podatki z tytułu uzyskiwanych przychodów. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie poniesiemy konsekwencji. Takie działania są dobrowolne, a jeżeli nie przeprowadzimy ich podczas zawieszenia to dochody i rozliczenia musimy wykazać zbiorczo przy pierwszym rozliczeniu po zawieszeniu firmy.

Działania, których nie wolno podejmować podczas zawieszenia to wszystkie czynności związane z zakresem działalności gospodarczej. Nie możemy również rozpoczynać nowych kontraktów lub działanie, które bezpośrednio prowadzą do uzyskania przychodów. Ważną kwestią, o której często się zapomina to praca w ramach umów cywilnoprawnych, czyli na umowę o dzieło czy umowę zlecenie. Nie możemy pracować w ten sposób, jeśli zakres prac jest taki sam jak działalności gospodarczej. Przykładem jest piekarz, który zawiesił działalność, a podpisał umowę o dzieło i wykonuje pieczenie chlebów dla kogoś innego.

Na jaki okres można zawiesić działalność?

To bardzo częste pytanie pojawiające się przy okazji tematu zawieszania działalności gospodarczej. Prawo przewiduje, że przedsiębiorca może zawiesić działalność na czas od 1 do 24 miesięcy. To optymalny czas, gdyż z jednej strony umożliwia krotką przerwę, a z drugiej jest pomocne przy dłuższych planach rozbratu z biznesem. Osoba prowadząca działalność sama decyduje, na jaki okres zawiesza swoją działalność i w każdej chwili może zakończyć ten okres, składając odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji
Artykuł został przygotowany we współpracy ze stroną https://jak-otworzyc-dzialalnosc-gospodarcza.pl/ – o zakładaniu firmy.