Jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy?

Zwrot podatku z zagranicy
Zwrot podatku z zagranicy

Podatki stanowią jedno z głównych źródeł dochodu państwa. Muszą płacić je wszyscy legalnie zatrudnieni także, jeśli pracują za granicą swojego ojczystego kraju. Podatki nie są płacone bezpośrednio przez pracownika, ponieważ zaliczkę na poczet podatku dochodowego odlicza od jego pensji pracodawca, by następnie odprowadzić właściwa kwotę do odpowiedniego urzędu skarbowego. W 98% przypadków zaliczki na poczet podatku dochodowego są zawyżone, więc po zakończeniu okresu rozliczeniowego każdy pracownik może starać się o zwrot nadpłaconych składek.

Według statystyk o zwrot podatku z zagranicy stara się jedynie 55% osób, które były zatrudnione poza granicami kraju. To duży błąd, ponieważ nadpłacone składki zwyczajnie należą się pracownikowi, a ich odzyskanie nie stanowi żadnego obciążenia dla pracodawcy. Zwrot należy się każdemu kto pracował legalnie i czyje zaliczki na poczet podatku pobierane były w zawyżonej kwocie. Ponad to warto wiedzieć, że można ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy nie tylko za zeszły rok, ale nawet do pięciu lat wstecz (w zależności, w jakim kraju podjęliśmy zatrudnienie).

By uzyskać zwrot podatku z zagranicy należy przygotować odpowiednie dokumenty. W każdym kraju wykaz niezbędnych dokumentów wygląda nieco inaczej, jednak zawsze trzeba dołączyć do nich rozliczenia okresowe, które wydaje pracodawca (w Wielkiej Brytanii są to na przykład tzw. payslipy), na których widnieje informacja o wysokości wynagrodzenia i o kwocie pobieranej na poczet zaliczki podatkowej. Pracodawca ma obowiązek również dostarczenia karty podatkowej (w różnych krajach ma ona swoją specjalną nazwę), którą otrzymuje się po zakończeniu roku podatkowego (można się ubiegać o jej uzyskanie nawet po wygaśnięciu umowy). Karta podatkowa jest dla Urzędu Skarbowego prawomocnym dokumentem poświadczającym to, czy należy nam się zwrot nadpłaconych składek.

Generalnie: by uzyskać zwrot podatku z zagranicy należy przede wszystkim gromadzić wszelkie niezbędne dokumenty związane z zatrudnieniem oraz pilnować wyznaczonych terminów wysyłki tychże dokumentów. W przypadku braków w dokumentacji zatrudnienia, czy jakichkolwiek trudnościach można zawsze zwrócić się do firmy wyspecjalizowanej w doradztwie z zakresu podatków zagranicznych, która odzyska nasze nadpłacone składki. Zazwyczaj w takich firmach zatrudnieni są specjaliści bardzo dobrze obeznani w prawach podatkowych, które obowiązują w innych krajach oraz znają wszelkie procedury i terminy związane z zagranicznymi podatkami. Kwota odzyskanego zwrotu uzależniona jest przede wszystkim od naszego wynagrodzenia i czasu w jakim byliśmy zatrudnieni.