Jak uzyskać tymczasowy meldunek?

meldunek tymczasowy
meldunek tymczasowy

Zameldowanie pod danym adresem, wbrew pozorom, wciąż jest obowiązkowe, choć ten obowiązek miał być zniesiony. Na razie nie jest, więc każdy, kto zamierza przebywać pod danym adresem, musi zameldować się na pobyt stały lub na pobyt czasowy. Jakie są różnice? Warto się tego dowiedzieć.

Meldunek stały, a tymczasowy

Meldunek stały jest meldunkiem, w którym dana osoba oświadcza, że zamierza pod tym adresem przebywać na stałe. Meldunek czasowy jest zaś potwierdzeniem zameldowania w danym miejscu, ale tylko na określony czas. Nie powoduje on konieczności wymeldowania się z miejsca, w którym jest się zameldowanym na stałe. Przy zameldowaniu czasowym, z chwilą, gdy minie termin, na który dana osoba była zameldowana, automatycznie, z mocy prawa, jest wymeldowywana. Oczywiście jeśli czas pobytu w danym miejscu jest krótszy niż przewidywaliśmy, trzeba wymeldować się wcześniej, jeśli dłuższy, można meldunek przedłużyć

Jak uzyskać tymczasowy meldunek?

Jeśli przebywamy pod danym adresem, sami musimy dokonać obowiązku meldunkowego. Czas na zameldowanie się w danym miejscu jest krótki i wynosi tylko 30 dni. Co ważne, taki obowiązek ciąży nie tylko na nas, ale i na właścicielu nieruchomości, który wie, że mieszkamy w jego nieruchomości. W przypadku chęci zameldowania czasowego, musimy pamiętać, że musi to być meldunek na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

Podstawa do uzyskania meldunku tymczasowego

W przypadku, gdy posiadamy umowę najmu danego lokalu, meldować się możemy samodzielnie. Jeśli jest to umowa na czas określony, nie możemy meldować się na okres dłuższy niż czas jej trwania. Oczywiście nieć nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości ten meldunek przedłużać, przy przedłużeniu zameldowania będzie potrzebna jednak nowa i aktualna podstawa zameldowania a więc nowa umowa najmu, lub przedłużenie obowiązującej.

Pobyt bez potwierdzenia

Niekiedy osoby przebywające pod danym adresem nie posiadają umów najmu czy podobnych dokumentów. Doskonałym przykładem takiej sytuacji są choćby osoby studiujące i mieszkające u rodziny, oraz wszystkie osoby, które przebywają dłużej pod danym adresem, a właściciel nieruchomości nie oczekuje z tego powodu gratyfikacji finansowej. W takich sytuacjach procedura uzyskiwania zameldowania czasowego jest nieco inna.

Jeśli chcemy zameldować się na pobyt czasowy i nie posiadamy dokumentów potwierdzających ten pobyt, musimy z urzędu pobrać odpowiedni druk, na którym właściciel nieruchomości musi potwierdzić fakt zamieszkiwania przez nas w jego lokalu mieszkalnym. W przypadku wielu współwłaścicieli nieruchomości, nie muszą podpisywać dokumentu wszyscy, potrzebne są podpisy większości. W niektórych przypadkach właściciel nieruchomości musi udowodnić swoje prawo do lokalu przedstawiając choćby wypis z księgi wieczystej. Przy nowo wydzielonych działkach z domem, często konieczne jest również przedstawienie geodezyjnej mapki nieruchomości – to paradoks, ale trzeba udowodnić, że na danej działce jest dom. Takie dane teoretycznie powinny znajdować się w bazie urzędu,jednak jest z tym różnie.

Potwierdzenie meldunku tymczasowego

Obowiązek meldunkowy uregulowany jest odpowiednimi przepisami. Gwoli ścisłości trzeba dodać, że bardzo rzadko urzędy wyciągają konsekwencje za niedopełnienie tego obowiązku, nie oznacza to jednak, że nie zdarza się to wcale, dlatego tego obowiązku lepiej przestrzegać. Jeśli więc przebywamy pod danym adresem i posiadamy zameldowanie stałe w innym miejscu, nie chcemy lub nie możemy go zmieniać, trzeba wybrać zameldowanie czasowe i dopełnić formalności meldunkowych. Z powodzeniem udaje się to w ciągu jednej wizyty w urzędzie. Co istotne, zameldowanie czasowe nie powoduje konieczności wymiany dokumentów, jeśli jednak chcemy mieć potwierdzenie takiego zameldowania możemy je otrzymać. Od stycznia 2016 roku jest to możliwe tylko pod dokonaniu stosownej opłaty, która na dzień dzisiejszy wynosi 16 zł. Po dokonaniu opłaty, otrzymamy urzędowe potwierdzenie zameldowania czasowego w danym miejscu i będziemy mogli mieszkać w pełni legalnie.