Jak uzyskać rozwód kościelny?

rozwód kościół

Uzyskanie rozwodu kościelnego nie jest możliwe, gdyż małżeństwo podniesione jest do rangi sakramentu i dwoje ludzi, którzy przyrzekali sobie miłość i wierność, mają trwać przy swoim boku aż do końca życia. W Kościele można jednak unieważnić małżeństwo. Jak przebiega procedura?

Unieważnienie małżeństwa w Kościele – jak wygląda?

Już na początku należy zaznaczyć, że unieważnienie małżeństwa odbywa się w trakcie postępowania sądowego i przebiega podobnie jak standardowy rozwód Kraków to jedno z miast w Polsce, gdzie każdego roku rośnie liczba zakończonych małżeństw. Sprawy osób, które pragną uzyskać „rozwód kościelny”, trafiają do sądu działającego przy diecezji, rozprawa odbywa się przy uczestnictwie adwokata jednej albo obu stron. Sprawa pod żadnym względem nie musi być od razu kierowana do sądu katolickiego w Watykanie albo papieża. Zanim jeszcze wniosek trafi do wymiaru sprawiedliwości, trzeba zweryfikować, czy nie jest on z góry skazany na niepowodzenie. Potrzebny jest odpowiedni materiał dowodowy — stąd rola prawnika w procesie jest nieoceniona.

Wszystkie zasady odnośnie do unieważnienia małżeństw zawarte są w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Zaczyna się od skargi powodowej, która zostaje dostarczona do sądu w dwóch albo trzech egzemplarzach. W dokumencie muszą znaleźć się podstawowe informacje dotyczące początku, trwania oraz końca związku. Bardzo ważne są rzetelne i prawdziwe informacje, nie ma tutaj miejsca na wątki poboczne.

Skarga jest rozpatrywana i dokładnie badana. Po wykonaniu podstawowych czynności dochodzi do przygotowania dekretu, który warunkuje rozpoczęcie procesu (nikt nie daje pewności, że zakończy się wynikiem pozytywnym).

Ważne jest wydanie dekretu o ustalenie przedmiotu sporu, w dalszej kolejności odbywa się przesłuchanie obu stron. Zeznawanie przed sądem umożliwia przedstawienie własnej wersji wydarzeń oraz ustosunkowanie się do zadawanych pytań. Na Sali znajduje się notariusz, sędzia oraz adwokaci kościelni – nie ma widowni. Ważne są także zeznania świadków, które mogą wpłynąć na decyzję sądu.

Nie można obejść się bez skorzystania z doświadczenia biegłego sądowego – jego opinia ma znaczący wpływ na kościelne unieważnienie małżeństwa albo odrzucenie skargi.

Po publikacji akt spawy małżonkowie mogą zapoznać się ze wszystkimi szczegółami. Ważną rolę odgrywa także Obrońca Węzła Małżeńskiego, który broni ważności małżeństwa i stara się uniknąć zakończenia związku. Jego rolę można przyrównać do prokuratora.

Po wydaniu wyroku przez sąd można oczywiście zdecydować się na apelację.