Jak uzyskać godne odszkodowanie?

Wypadek, zwłaszcza poważny w skutkach, niesie za sobą wiele konsekwencji zdrowotnych, finansowych i psychicznych. Uzyskanie odszkodowania za doznane szkody, ma na celu nie tylko ofiarowanie zadośćuczynienia za krzywdę, ale przede wszystkim ma pomóc w pokryciu strat i kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Uzyskanie odszkodowania nie jest jednak jedyną walką dla ofiar wypadków. Uzyskanie godnego, czyli sprawiedliwego i niezaniżonego odszkodowania, to już zupełnie inna kwestia.

Czemu wypłacone odszkodowania, są najczęściej zaniżone?

Do wypłacenia niższego odszkodowania prowadzą najczęściej dwa różne czynniki. Pierwszy z nich to niepoprawnie złożony wniosek i roszczenia osób poszkodowanych. Dzieje się to z tego powodu, że ofiary wypadków lub członkowie z ich rodziny, nie znają się na procesie odszkodowawczym i gdy reprezentują się samodzielnie – nie wiedzą co robić. Mogą zaniedbać kwestie związane z dokumentacją, np. obdukcjami lekarskimi, raportami policyjnymi – a w wyniku tego nie mają jak skutecznie poprzeć swoich roszczeń przed ubezpieczycielem.

Po drugie wiele osób nie wie, że sumę odszkodowania wyznacza się na podstawie kilku czynników. Jednym z najczęściej pomijanych roszczeń jest uszczerbek od szkody emocjonalne, zwane również odszkodowaniem za straty moralne. Gdy w Polsce poruszany jest temat odszkodowania za doznaną szkodę, omawiane są prawie wyłącznie kwestie dotyczące strat doznanych w sferze fizycznej – jak na przykład doznanie uszczerbku na zdrowiu, bądź utrata dóbr materialnych. Jednak straty moralne, doznane w wyniku tragicznego zdarzenia, są równie poważną sprawą i również stanowią podstawę do otrzymania godnego zadośćuczynienia.

W efekcie pojedynczy wypadek może często upoważniać osoby poszkodowane do zadośćuczynienia w oparciu o: straty materialne, utrata zdrowia, niezdolność do pracy, pokrycie kosztów leczenia, pokrycie kosztów rehabilitacji i zadośćuczynienie za doznane szkody emocjonalne, które mogą przyczyniać się np. do niemożliwości wykonywania pracy, a co za tym idzie — strat finansowych.

Godne odszkodowania a prowadzenie biznesu

Gdy ubezpieczyciel ma wypłacić należne odszkodowanie ofierze wypadku, zawsze zacznie od najniższej stawki – czemu?

Firmy ubezpieczeniowe to biznes, który pomaga ludziom, ale wciąż jest biznesem, a nie instytucją państwową lub działalnością charytatywną. Oznacza to, że musi być prowadzony jak biznes, a to zakłada minimalizację kosztów. Jeżeli klient zgłosi się o wypłacenie odszkodowania, ubezpieczyciel przyzna odszkodowanie o najniższej legalnej wartości dla danej sytuacji – jeżeli poszkodowany się zgodzi – dobrze, jak się odwoła? To ubezpieczyciel często zaproponuje większe odszkodowanie. Nie można oczekiwać, że sam z siebie wypłaci nam jak najwięcej.

Jak widać uzyskanie zadośćuczynienia, a zwłaszcza godnego odszkodowania jest nie takie proste. Z tego właśnie powodu warto znaleźć profesjonalistów, którzy w naszym imieniu będą walczyć o odszkodowanie oraz o to by było one jak najwyższe, tym bardziej że będąc ofiarą wypadku, możemy nie być o odpowiednim stanie zdrowia, by rozpoczynać krucjatę roszczeniową o godne odszkodowanie.