Jak uzyskać auto zastępcze na czas naprawy po wypadku?

Samochód jest w dzisiejszych czasach dla wielu osób podstawowym środkiem komunikacji. W dużych ośrodkach miejskich, w których bez problemu można poruszać się na co dzień komunikacją publiczną, często wybiera się dojeżdżanie do szkoły, czy pracy właśnie w ten sposób. Jednak nawet tutaj nie zawsze autobusem, czy tramwajem można dojechać wszędzie równie szybko, wygodnie i bezpiecznie, a w wiele miejsc można dostać się tylko autem. W mniejszych miejscowościach samochód jest często jedynym, rozsądnym środkiem komunikacji. Dlatego też tak ważne jest, by w razie wypadku i uszkodzenia własnego auta uzyskać samochód zastępczy. Co warto wiedzieć na ten temat?

Podstawy prawne dla uzyskania auta zastępczego

Podstawą prawną dla uzyskania auta zastępczego jest szereg ustaw i rozporządzeń, które regulują kwestię odszkodowań i zasad dotyczących ich wypłacania w sytuacji wypadków komunikacyjnych. Podstawowym dokumentem, który reguluje te sprawy, jest Kodeks Cywilny. W paragrafie drugim artykułu 361 możemy przeczytać, że sprawca ma obowiązek naprawienia szkody w granicach normalnego związku przyczynowo skutkowego, a także wyrównania strat, które poszkodowany poniósł i korzyści, które mógł odnieść, ale nie odniósł z powodu wypadku. Należy tu przede wszystkim rozróżnić dwa pojęcia – straty rzeczywistej i utraconej korzyści. Strata rzeczywista oznacza wielkość kosztów poniesionych w związku z koniecznością naprawy albo zakupu nowego auta i innych rzeczy, które znajdowały się w pojeździe, a które uległy zniszczeniu na skutek wypadku. Utracona korzyść dotyczy natomiast zysków, które utracił poszkodowany w wypadku na jego skutek. Najbardziej oczywistym przypadkiem są tu osoby, które zarabiają jako kierowcy, wykorzystując przy tym własny samochód, choć oczywiście utratę zysków stwierdzić można również w innych przypadkach.

Obie te kategorie znajdują również zastosowanie w kwestii wynajmu auta zastępczego na czas trwania naprawy pojazdu. Przy stracie rzeczywistej poszkodowany ponosi dość oczywiste koszty, które związane są z brakiem możliwości zaspokojenia potrzeb, które normalnie zaspokajane są dzięki możliwości korzystania z auta. Będzie to więc na przykład konieczność dojeżdżania do pracy, szkoły, czy poruszania się związanego z realizacją innych, życiowych potrzeb. W takiej sytuacji sprawca wypadku, a raczej towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupił on polisę, ma obowiązek opłacenia samochodu zastępczego, takiej samej klasy, jak samochód który uległ uszkodzeniu. Koszty te powinny być pokryte na czas naprawy auta, przy czym w szacunkach bierze się pod uwagę przede wszystkim technologiczny czas naprawy, nieuwzględniający czynników takich jak np. czas oczekiwania na zamówione części do auta. W przypadku utraconej korzyści podstawą do zapewnienia środków na wynajęcie auta zastępczego jest właśnie utracona korzyść, czyli zyski, które osiągnąłby poszkodowany, mając dostęp do auta, a nie może ich osiągnąć z powodu braku tego dostępu.

Jakie warunki musi spełniać auto zastępcze?

Auto zastępcze na czas naprawy musi spełniać określone warunki. Po pierwsze samochód nie może być niższej klasy niż auto uszkodzone w wypadku. Musi mieć też podobną wielkość i umożliwiać przewóz przynajmniej takiej samej liczby osób. Jeżeli w wypadku uszkodzony został samochód dostawczy, to autem zastępczym również powinien być samochód o przynajmniej równej mu ładowności. W przypadku, w którym jedną z podstaw do zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego jest utracona korzyść, a uszkodzony samochód był dostosowany do wykonywania odpowiedniej pracy, to samochód zastępczy również powinien być w odpowiedni sposób dostosowany. Specyficznym przypadkiem są auta dostosowane do użytkowania i przewozu osób niepełnosprawnych. W celu wyrównania poniesionej w tym przypadku szkody rzeczywistej, czyli utraty możliwości poruszania się, lub przewożenia osób niepełnosprawnych, które wiąże się z ograniczeniem możliwości realizowania potrzeb życiowych, towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy musi zapewnić środki na wynajęcie auta dostosowanego w taki sam sposób, jak samochód uszkodzony.

Jak uzyskać dla siebie auto zastępcze?

Auto zastępcze można uzyskać na kilka sposobów. Po pierwsze można wynająć samochód na własny koszt, a w późniejszym terminie obciążyć towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku kosztami wynajmu. Oczywiste jest jednak, że naprawa samochodu może potrwać, a na długoterminowe wynajęcia auta nie każdego stać. W takim wypadku należy zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o zapewnienie auta zastępczego. Istnieje jeszcze trzecia możliwość. Wiele osób poszkodowanych w wypadkach decyduje się skorzystać z opcji współpracy z kancelarią odszkodowawczą. Taki wybór ma wiele zalet, zwłaszcza że poszkodowany w wypadku nie zawsze ma czas i siły, by zajmować się formalnościami związanymi z odszkodowaniem. W takim wypadku sprawa wynajmu auta zastępczego może również zostać załatwiona przez kancelarię. W wielu przypadkach dodatkowym atutem jest tu fakt, że czas udostępnienia auta zastępczego jest równy realnemu czasowi jego naprawy, a nie tylko czasowi przewidywanemu, wyliczonemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.