Jak transportować zbiorniki na paliwo? Zasady bezpieczeństwa

Transport szkodliwych substancji wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań i powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Zbiorniki na towary tego typu przystosowuje się do ich przewożenia już w procesie produkcji. Właściwie dobrany pojazd to połowa sukcesu. Należy jeszcze zadbać o jego bezpieczny transport. W jaki sposób to zrobić? O tym poniżej.

Jaki zbiornik na paliwo wybrać?

Przewóz paliwa musi odbywać się przede wszystkim zgodnie z wyznaczonymi zasadami bezpieczeństwa. Ciecz ta jest bowiem łatwopalna i szkodliwa dla środowiska naturalnego. Dlatego też, do transportu paliwa często wykorzystuje się zbiorniki dwupłaszczowe. Składają się one z dwóch warstw zabezpieczających paliwo przed czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby wywołać reakcję niepożądane. Według obowiązujących przepisów paliwo należy zabezpieczyć przed:

  • promieniowanie słonecznym,
  • wysoką temperaturą,
  • wilgocią,
  • zanieczyszczeniami.

– Nagrzanie cieczy może być bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi do jej zapalenia. Znajdująca się pomiędzy płaszczami przestrzeń zapobiega niebezpiecznym sytuacjom podczas przechowywania i transportu — informuje przedstawiciel sklepu MiM Zbiorniki.

Paliwo można przewozić także przystosowanymi do jego transportu cysternami. Pojazd musi być wcześniej sprawdzony pod kątem technicznym oraz być wyposażony w sprzęt chroniący kierowcę. Ponadto, cysterna musi mieć odpowiednie certyfikaty i pozwolenia.

Zasady dotyczące bezpieczeństwa

Zarówno transport paliwa zbiornikami dwupłaszczowymi, jak i cysternami powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Najczęściej przewożone paliwa takimi pojazdami to:

  • nafta,
  • ropa naftowa,
  • olej opałowy,
  • benzyna,
  • ciekły gaz ziemny.

Kierowca wyznaczony do ich transportu musi mieć aktualne uprawnienia ADR, pozwalające mu na przewóz niebezpiecznych substancji. Pojazd, którym paliwo jest transportowane, musi być właściwie oznakowany. Dzięki temu inni kierowcy mogą zachować bezpieczny dystans. Zbiorniki i cysterny oznacza się pomarańczowymi tablicami oraz nalepkami ostrzegawczymi.

Transport materiałów niebezpiecznych obejmuje nie tylko jego przewóz z punktu A do punktu B, ale także przygotowanie ładunku oraz jego odpowiednie zabezpieczenie. Często kierowca zobowiązany jest także do rozładunku paliwa w wyznaczonym miejscu.

Paliwo to substancja niebezpieczna, którego transport stwarza ogromne ryzyko. Nie tylko jego zapalenie czy wybuch, ale także wylanie może źle wpływać na środowisko i żywe organizmy. Dlatego jego transport wymaga zastosowania szeregu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo kierowcy i otoczenia.