Jak skutecznie odzyskać pieniądze od nierzetelnego kontrahenta?

Zaczyna się niewinnie. Oczekiwany przelew nie wpływa na konto, jednak kontrahent uspokaja i zapewnia, że to chwilowy przestój. Mijają tygodnie, a później miesiące. Kolejne deklaracje rozwiewają się jak pył na wietrze, a firmowe konto w dalszym ciągu świeci pustkami. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?

Poprawne zarządzanie wierzytelnościami

Przede wszystkim zapobiegać. Należy monitorować kondycję finansową klientów i reagować natychmiast po zauważeniu niepokojących symptomów. Ta rada jest oczywiście zasadna, jednak jej praktyczna realizacja nie zawsze bywa możliwa. Utrata płynności finansowej może przydarzyć się każdemu i nie zawsze towarzyszą jej znaki ostrzegawcze. W efekcie niemal z dnia na dzień możemy stanąć w obliczu całkowitej blokady działalności spowodowanej brakiem realizacji zobowiązań przez nierzetelnych kontrahentów. W takim wypadku liczy się czas, każdy upływający dzień zmniejsza szanse na odzyskanie należności, a w ekstremalnych przypadkach przybliża wizję bankructwa.

Pierwszym krokiem zazwyczaj jest zawieszenie współpracy. Wstrzymanie dostaw i realizacji zleceń jest skuteczną, ale obosieczną bronią. Potrafi zdyscyplinować dłużnika, może jednak również wywołać paraliż jego firmy, a tym samym odcięcie od źródeł dochodu pozwalających na spłatę wierzytelności. Poza tym krokiem, do dyspozycji mamy jeszcze obciążenie odsetkami oraz groźbę wpisu do rejestru dłużników. Ta ostatnia czynność poza utratą wiarygodności przynosi między innymi utrudnienia w zdobyciu kredytów. Czy te sposoby są skuteczne? To zależy od przyczyn leżących u podstaw powstania zadłużenia oraz od ogólnej sytuacji finansowej. W praktyce, jeśli kolejne deklarowane terminy spłat okazują się pustymi frazesami, a kontrahent okazuje brak chęci współpracy, to możemy spodziewać się najgorszego scenariusza.

Jak działa profesjonalna windykacja?

Zlecenie przeprowadzenia procesu odzyskiwania wierzytelności profesjonalnej kancelarii prawnej ma wiele zalet. Pierwszą, najbardziej oczywistą jest oszczędność czasu. Bardziej istotna jest jednak wiedza i doświadczenie, którymi dysponują właściwie przeszkoleni fachowcy. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy możliwe jest dostosowanie procedur i dobór narzędzi zapewniających największą skuteczność. Nie musimy obawiać się skomplikowanych formalności, z którymi zazwyczaj kojarzone są zagadnienia prawne. Schemat współpracy jest przejrzysty i skonstruowany tak, by maksymalnie zoptymalizować działania windykacyjne.

Pierwszym krokiem jest analiza sprawy. Na jej podstawie powstaje wezwanie do zapłaty i próba ugodowego rozwiązania problemu. Dobrze przygotowane pismo, właściwa argumentacja i odpowiedni harmonogram spłat w większości przypadków pozwala na osiągnięcie ugody już na tym etapie. Trudniejsze przypadki mogą wymagać wsparcia sądowego. Tu również kancelaria przejmuje wszystkie obowiązki proceduralne łącznie z reprezentacją wierzyciela i nadzorowaniem działań komorniczych. Znajomość prawa pozwala na wykorzystanie wszystkich dostępnych możliwości, a to gwarantuje, że windykacja zakończy się szybko i efektywnie.