Jak skutecznie ocieplić dom?

Zmieniający się klimat przesuwa nas do zmiany postrzegania problemu niezawodnej termoizolacji domu. Do tego zagadnienia przyłącza się materia ekologii oraz nowoczesnych technologii, jakie zmieniają również spojrzenie na zagadnienie  izolacji obiektów.

Tuż obok normalnych zagadnień połączonych z odpowiednim izolowaniem budynku mieszkalnego , a więc podbiciem komfortu jego mieszkańców, umiejętnie przygotowana izolacja termiczna ma jeszcze swoją rolę w całkowicie różnym zakresie. Dziś pojmujemy już niezmiernie dokładnie, jak straty ciepła z budynku oddziałują na wzrost kosztów. Właśnie dlatego także znacznym aspektem fachowo sporządzonej warstwy termoizolacyjnej jest nie tylko półprodukt, z którego ją zrobiono lecz również to, jak została wykonana. Warto pamiętać, że nieumiejętnie dodana warstwa termoizolacyjna może niekiedy prowadzić do pojawiania tak zwanych „mostów termicznych”. Jest to okoliczność, w której pomiędzy płytami powierzchni ocieplającej pojawiają się niewielkie szczeliny, przez które to ucieka podgrzane powietrze. Co więcej, złej marki materiały mogą podlegać procesom w nurcie, których będą się pomniejszać i przez to kreować miejsca na tworzenie się mostków.

Obok najprostszej strategii ocieplania domów czyli styropianu jest alternatywa użycia otwarto komórkowych pianek PUR. Dzięki tej technice prawdopodobne jest uzyskanie do 100% szczelności, w ten sposób wyeliminowany jest główny kłopot tworzenia się nieszczelności. Co cenne nadmienienia, piany takiego rodzaju tworząc jednorodną powłokę są również odpowiednie do przepuszczania pary. Śmiało można zawiadomić, że jest to warstwa która oddycha. Dzięki tej właściwości możliwe jest pełne pokrycie gmachu i równocześnie nie tworzyć we wnętrzu warunków porównywalnych do termosu lub też sauny.

Ocieplenia pianką poliuretanową obejmują również pozostałe korzyści. Pianka PUR przewyższa włókniste formy termoizolowania domków tym, że jest on nieprzewiewny. Właśnie to jeszcze bardziej minimalizuje utraty ciepła. Ponad to trzeba mieć na względzie o tym, iż wykorzystanie układanych natryskiem metod izolacji mocno redukuje czas prac budowlanych czy też zrobienia powłoki izolacji.