Jak sfinansować studia w Niemczech?

Będąc obywatelem Unii Europejskiej można bez problemu rozpocząć studia na jednej z 426 niemieckich uczelni. Szczęśliwcy, którzy zostaną przyjęci na pewno zastanawiają się ile ich to będzie kosztować.

Co trzeba zrobić, żeby się dostać na studia w Niemczech?

Procedura składania podań o przyjęcie na niemiecką uczelnię przebiega podobnie do tej w Polsce. Podstawowym warunkiem jest złożenie na interesującej nas uczelni świadectwo dojrzałości obejmujące wykaz przedmiotów i uzyskanych ocen, oraz dołączenie innych wymaganych przez dany ośrodek akademicki dokumentów. Wszystkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język niemiecki. To chyba najbardziej skomplikowany punkt całej procedury. Tłumaczenie najlepiej zlecić już na terenie Niemiec. Tłumacze przysięgli nie mogą uwierzytelniać testów w języku oryginalnym. Tłumaczenie zatwierdzone przez niemieckiego tłumacza przysięgłego da nam gwarancję, że papiery zostaną zaakceptowane podczas procesu rekrutacji.

Kolejnym warunkiem, który muszą spełnić kandydaci nieposiadający niemieckiego świadectwa maturalnego, jest przedłożenie dokumentu świadczącego o znajomości języka niemieckiego na odpowiednim poziomie. Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu, raczej nie będzie zdobycie go (oczywiście jeżeli faktycznie znamy język). Większość uczelni organizuje przed rozpoczęciem semestrów egzaminy, podczas których weryfikują umiejętności językowe.

Skąd wziąć pieniądze na studia w Niemczech?

Większość państwowych uczelni nie pobiera czesnego. Jednak jak w trakcie każdego okresu w życiu należy się liczyć z określonymi wydatkami. W Niemczech np. studenci muszą opłaci sobie składkę zdrowotną. Poza tym dochodzą koszty codziennego utrzymania, czy zakupu materiałów do nauki. Skąd na to wziąć pieniądze?

Jest kilka opcji takich jak stypendium, czy kredyt w Niemczech dla studentów. O stypendium może się starać każdy student niemieckiej uczelni. Jego wysokość zależy od sytuacji materialnej, uzyskanych wyników, znajomości języka, a także kierunku studiów. Za naszą zachodnia granicą bardzo popularne jest również fundowanie stypendiów przez różne fundacje. Tu jednak poza ww. czynnikami brana jest pod uwagę działalność społeczna i polityczna, a także wybitne talenty. Kredyt w Niemczech przeznaczony dla studentów to tzw. BAföG. Pożyczka ta jest nieoprocentowana, a maksymalna miesięczna wypłata w roku akademickim 2019/2020 wynosi 853 Euro. Studencki kredyt w Niemczech zaczyna być spłacany dopiero po 5 latach od zakończenia nauki. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku trudnej sytuacji zawodowej zobowiązanego. Wysokość miesięcznej raty wynosi od 130 do 10 tys. Euro.