Jak postępować w trakcie pożaru ? Niezbędny poradnik.

Ogień jest jednym z żywiołów najtrudniejszych do opanowania. Pożar może powstać w bardzo łatwy sposób, wystarczy niedopałek papierosa lub kawałek szkła pozostawiony na działanie promieni słonecznych. Płomienie rozprzestrzeniają się niezwykle szybko i mają niszczycielską siłę. W ostatnim czasie w związku z intensywnymi zmianami klimatycznymi, coraz częściej dochodzi do pożarów lasów, traw, nieużytków. Oglądając obrazy w telewizji niewiele osób zastanawia się nad tym, co zrobiliby w sytuacji pojawienia się ognia. Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa w przypadku pożaru jest niezmiernie ważna dla ochrony zarówno zdrowia, życia jak i dóbr materialnych. Jak zatem postępować, gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia?

Działania ratujące życie w trakcie pożaru

Zazwyczaj pożar jest dla nas zaskoczeniem, zaczynamy panikować i działać chaotycznie. Pamiętajmy jednak, że ich opanowanie pomoże nam zapanować nad ogniem. Zachowajmy zatem spokój i działajmy według poniższych wskazówek.

1. W pierwszej kolejności należy poinformować o pożarze wszystkie osoby mogące znajdować się w niebezpieczeństwie a dopiero później zadzwonić po straż pożarną (numer alarmowy 112 lub 998). W trakcie wykonywania telefonu bardzo ważne jest opanowanie nerwów, stresu, gdyż szybkie prawidłowe poinformowanie dyspozytora przyspieszy akcję ratunkową. Musimy skupić się na podaniu niezbędnych informacji: imienia, nazwiska, miejsca wybuchu pożaru, a o ile to możliwe dokładnego adresu. Dyspozytor może poprosić również o określenie czy istnieje bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, a także podanie numeru telefonu z którego dzwonimy i dodatkowych informacji. Rozmowa może wydawać się długa i niekiedy skomplikowana, ale im bardziej precyzyjna tym skuteczniej przebiegnie akcja gaszenia pożaru.

2. Po zakończeniu połączenia osoby obecne na miejscu powinny podjąć próbę samodzielnego gaszenia pożaru przy użyciu środków dostępnych na miejscu oraz przeprowadzić ewentualną ewakuację. Warto zatem wiedzieć, jakimi środkami ugasimy pożar i co pomoże nam w trakcie ewakuacji.

Środki gaśnicze

W budynkach zazwyczaj znajdziemy gaśnicę wodną oraz proszkową. Zarówno gaśnica wodna jak i proszkowa przeznaczone są do gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych, będących pod napięciem do 1000 V. Należy pamiętać, aby oddalić się od ognia na odległość około 1m. Zbyt bliska odległość może spowodować uszkodzenie gaśnicy. Jeżeli na miejscu znajduje się kilka osób należy podzielić się zadaniami.

Ewakuacja

Jedna osoba powinna gasić pożar a inna przeprowadzić ewakuację. W trakcie opuszczania zagrożonych pomieszczeń pomocne będzie oświetlenie awaryjne, dzięki któremu znalezienie drogi ewakuacji nie będzie problemem. Po opuszczeniu budynku zawsze trzeba zorientować się czy wszystkie osoby znajdują się na zewnątrz.

Stosowanie się do tej krótkiej instrukcji może uratować życie wielu osób, ograniczyć zasięg pożaru i przyspieszyć akcję ratunkową. Każdy powinien posiadać minimum niezbędnej wiedzy, aby w sytuacji zagrożenia podjąć odpowiednie działania.