Jak odbywa się podział majątku w przypadku nieruchomości zabezpieczonej kredytem hipotecznym

Jak odbywa się podział majątku w przypadku nieruchomości zabezpieczonej kredytem hipotecznym

Jeśli posiadasz nieruchomość i nadal jesteś winien pieniądze z tytułu kredytu hipotecznego, podział majątku w ramach rozwodu może być skomplikowany. Dlatego ważne jest, aby porozmawiać z prawnikiem, który może pomóc upewnić się, że wszystko zostało zrobione poprawnie.

Jeśli małżeństwo się rozwodzi, a mieszkanie, którego jest właścicielem, jest obciążone hipoteką na kolejne 20 lat, będą musieli zdecydować, kto otrzyma nieruchomość, a kto przejmie spłatę kredytu. Jeśli w mieszkaniu chce mieszkać tylko jeden z małżonków, zazwyczaj bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu. Co dzieje się oficjalnie z kredytem mieszkaniowym przy rozwodzie?

Jeśli jeden z partnerów wnosi o rozwód i wyprowadza się ze wspólnego domu, czy należy mu się zwrot kosztów? Jeśli tak, jaka to kwota? Biorąc pod uwagę 30-letni kredyt hipoteczny ze wspólną spłatą przez 8 lat i spłacony kapitał 100 000 zł plus odsetki 67 tys. zł. Czy przedmioty, które wniosłeś do mieszkania, takie jak meble i wyposażenie, są wliczone w płatności twojego partnera?

Dostałem pożyczkę na zakup domu, a potem się rozwiodłem.

Często dom jest obciążony hipoteką, co rodzi pytanie. Czy przy obliczaniu wartości nieruchomości należy odjąć wartość pozostałej do spłaty hipoteki? W końcu jest to znaczne obciążenie dla nieruchomości i może doprowadzić do jej utraty. Sądy nie orzekają w tej kwestii jednolicie i istnieje wiele wątpliwości co do sposobu jej obliczania. Małżonek otrzymujący nieruchomość często również zobowiązuje się lub staje się zobowiązany do spłaty kredytu. Tą kwestią musiał zająć się Sąd Najwyższy i rozstrzygnąć ten bardzo ważny spór.

Uznano zatem, że obciążenia hipoteką nie należy uwzględniać przy ustalaniu wartości majątku podlegającego podziałowi. Pozostawiono jednak lukę, stanowiącą, że jest to możliwe tylko w szczególnych okolicznościach. Sąd stwierdził, że postępowanie o podział majątku wspólnego ma na celu jedynie podział majątku wchodzącego w skład tego majątku i nie może wpływać na sytuację prawną wierzycieli. Sama ta zasada nie budziła wątpliwości; nie rozwiązało to jednak problemu obliczenia wartości nieruchomości obciążonej hipoteką w wyniku zaciągnięcia kredytu. Dlatego wyroki sądów były różne. Jednak po podjęciu tej uchwały przez Sąd Najwyższy w lipcu 2019 r. kwota niespłaconego kredytu hipotecznego nie jest już uwzględniana przy obliczaniu wartości nieruchomości.

Spory o wartość nieruchomości.

Jeśli chodzi o ustalenie wartości majątku w sporze, musisz sprowadzić eksperta. Decyzja sądu o podziale majątku nie będzie miała wpływu na związane z nim kredyty/hipoteki. Majątek zostanie podzielony między oboje małżonków, ale nie ma to wpływu na wierzycieli. Mimo, że nieruchomość przeszła z rąk do rąk, umowa kredytowa z bankiem jest nadal ważna i wiążąca dla obojga małżonków. Powinni informować swojego pożyczkodawcę o wszelkich zmianach, ale nadal są odpowiedzialni za spłatę zaciągniętego długu.

Zmiany w istniejącej umowie i zatwierdzenie banku.

Byli małżonkowie mogą zainicjować rozmowy z bankiem i sporządzić aneks do umowy kredytu hipotecznego. Bank potencjalnie mógłby zaakceptować sytuację, w której tylko jeden z dłużników odpowiada za spłatę zadłużenia, a drugi jest z tego zwolniony. Nie ma jednak takiego obowiązku. Banki zazwyczaj wolą mieć dwie osoby odpowiedzialne za dług niż tylko jedną, gdyż korzystniejsza jest dla nich sytuacja, gdy ustanie dobrowolna spłata zadłużenia. Miałyby wtedy większe szanse w postępowaniu egzekucyjnym; stąd banki często się na to nie zgadzają i nie można ich w żaden sposób wymusić. Co jeśli drugi małżonek będzie spłacał kredyt (np. pod naciskiem banku)? Jeżeli uczyni to po wydaniu orzeczenia rozwodowego, czyli od ustania wspólności majątkowej, będzie mógł żądać od byłego małżonka zwrotu poniesionych przez niego wydatków, gdyż byłyby to wydatki poniesione na majątek osobisty, nie majątek wspólny.

Dlatego kwota, którą musisz spłacić, zazwyczaj zależy bardziej od wartości jakichkolwiek nieruchomości lub innych aktywów niż sama kwota pożyczki.

Przeniesienie kredytu hipotecznego do nowego banku

Przeniesienie kredytu hipotecznego do nowego banku może być zniechęcającym zadaniem, ze względu na skomplikowaną procedurę. Jednak może być to jedyny sposób aby wyłączyć byłego współmałżonka z umowy kredytowej. Refinansowanie pożyczki tylko na siebie może być trudne, ponieważ będziesz musiał wziąć pod uwagę wszystkie czynniki związane z przeniesieniem pożyczki od jednego pożyczkodawcy do drugiego, takie jak zdolność kredytowa. Jest to podstawa dla banków przy udzieleniu zgody na kredytowanie. Warto w takiej sytuacji skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy kredytowego.