Jak działają e-zwolnienia lekarskie?

e-zwolnienia lekarskie
e-zwolnienia lekarskie

Zwolnienia lekarskie są niezbyt wdzięcznym tematem rozmów, niechętnie poruszanym zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Ci pierwsi boją się, że zostaną posądzeni o ich nadużywanie, Ci drudzy, choć wiedzą, że jest to zjawisko nieuniknione, woleliby je wyeliminować ze swoich przedsiębiorstw. Jakie zmiany przyniosą e-zwolnienia lekarskie?

E-zwolnienia wystartowały

Do końca roku 2015 pracownik, który otrzyma od lekarza zwolnienie z powodu zaistniałych przeszkód zdrowotnych do wykonywania obowiązków zawodowych, musi przedstawić pracodawcy odpowiedni, wystawiony przez tegoż lekarza druk potwierdzający chorobę. Z początkiem 2016 roku zasady wystawiania zwolnień lekarskich ulegną jednak zmiano. Idąc z duchem czasu, ZUS wprowadził z dniem 1 stycznia możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich – e-ZLA.

Przez kolejne dwa lata, czyli do roku 2018 lekarze będą mogli wystawiać zarówno nowo wprowadzone elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA, jak i tradycyjne ZUS ZLA. Z początkiem jednak 2018 roku mają jednak całkowicie zostać wycofane druki papierowe.

Zalety e-zwolnienia

Podstawową i niewątpliwa zaletą zwolnień elektronicznych e-ZLA jest skrócony czas wypełniania formularza. Lekarz bowiem po wprowadzeniu numeru PESEL pacjenta ma dostęp do wszystkich potrzebnych danych na jego temat, ewentualnej historii choroby oraz terminów, jakie zgodnie z prawem mogą obejmować zwolnienie. Zaletą jest również, to iż lekarz nie musi posiadać przy sobie dodatkowych druków, na przykład podczas wizyty domowej, ani nawet komputera – wystarczy chociażby urządzenie mobilne. Wystawienie takiego zwolnienia jest zatem szybkie i łatwe. Lekarz, który nie będzie mógł sobie poradzić z wypełnieniem formularza poprzez aplikację internetową, będzie mógł skorzystać z pomocy w formie dostępnych 6 filmików instruktarzowych.

Czy pracodawca jest przygotowany na e-zwolnienia?

Pracodawca, aby móc otrzymywać elektroniczne zwolnienia swoich pracowników jest zobowiązany do utworzenia konta PUE ZUS. Mając to konto, może być pewny, iż najpóźniej kolejnego dnia po wystawieniu zwolnienia jego pracownikowi, będzie ono widoczne na wspomnianym profilu w specjalnie do tego przeznaczonej zakładce. Pracodawca może, również on-line zgłosić prośbę o zweryfikowanie prawidłowości wystawionego zwolnienia i kontrolę pracownika, jeżeli zaistnieją okoliczności do podejrzeń o nadużycie.

E-zwolnienia to wygoda dla pracownika

Największą zaletą e-ZLA dla pracowników jest fakt, iż nie będą oni przymuszeni w trakcie choroby dostarczać zwolnienia do pracodawcy – druk elektroniczny zostanie przekazany na jego PUE. Do tej pory pracownik, bez względu na zaistniałe okoliczności był związany siedmiodniowym terminem na dostarczenie zwolnienia, co nie zawsze było wykonalne.
Pracodawcy nie posiadający profilu PUE nie będą mogli otrzymywać elektronicznych zwolnienie swoich pracowników i wtedy tylko chorzy będą zobowiązani dostarczyć do pracodawcy wydrukowany e-ZLA. O tym, iż pracodawca nie posiada wymaganego profilu powiadomi lekarza system, tak więc i w tym przypadku nie powinno dojść do nieporozumień związanych z niedostarczeniem zwolnienia. Wydrukowane zwolnienie musi być jednak opatrzone podpisem i pieczęcią lekarza, który je wystawił.