Jak działa polisa OC biura rachunkowego?

polisa biura rachunkowego

Prowadzenie biura rachunkowego zobowiązuje do wdrożenia ubezpieczenia OC. Jest to ubezpieczenie, które ma zagwarantować wypłacalność biura w przypadku pomyłki bądź zaniedbania.

W ten sposób można w skrócie przedstawić obowiązek i konieczność posiadania ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej, które musi posiadać każde biuro rachunkowe świadczące działalność usługową. Należy pamiętać o tym, że biura rachunkowe działają na zasadzie częściowej odpowiedzialności, oznacza to, że w ramach prowadzenia dokumentów finansowych firmy, biorą na siebie odpowiedzialność za błędy i zaniechania, z których mogą wynikać bardzo wysokie mandaty oraz olbrzymie, finansowe konsekwencje. Za nie, w przypadkach zaniechań powinno odpowiadać biuro księgowe, co jednak, jeżeli jest to niewielkie biuro, które nie może pokryć wysokiego zobowiązania? Nie ma takich obaw, gdyż już dawno wprowadzono obowiązkową polisę OC dla biur rachunkowych.

Działanie polisy biura rachunkowego

Zasadniczo działanie polisy OC, tak w przypadku biur rachunkowych, jak również w przypadku samochodów, jest ściśle określone przez rozporządzenie Ministra Finansów. Szukając biur, czy to poprzez Google wpisując „biuro rachunkowe Łódź”, czy też poprzez ogłoszenia lokalne należy sprawdzić przede wszystkim numer uprawnienia do wykonywania zawodu, bowiem numer ten daje pewność, iż podejmowana jest współpraca właśnie z biurem rachunkowym działającym zgodnie z prawem i zgodnie z regułami regulującymi zawód księgowego. Polisa ubezpieczeniowa ma zabezpieczyć jednocześnie biuro jak i klienta danego biura. Oczywistym jest, że człowiek jest omylny, zatem pomyłka jest wpisana w naszą naturę. Za pomyłkę oraz pewne zaniedbania dokonane przez biuro rachunkowe, karę, czy też poniesione koszty zapłaci ubezpieczyciel. Trzeba bowiem pamiętać, że biuro rachunkowe bierze odpowiedzialność za dokumenty rozliczeniowe swojego klienta. Polisa OC dla biura rachunkowego pozwoli w przypadku dużych strat je pokryć, a także zapewni płynność finansową dla biura księgowego i klienta danego biura, pokrywając również koszty dodatkowe. Oczywiście, należy pamiętać, że polisa nie pokrywa całości poniesionych kosztów, lecz konkretną sumę, do której została owa polisa wykupiona. Jest to zatem niepełne, ale na pewno znaczne zabezpieczenie dla biura rachunkowego.