Intercyza czy wspólność majątkowa – o nieruchomościach w małżeństwie

intercyza czy wspólnota
intercyza czy wspólnota

Wielu świeżo upieczonych małżonków, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie, nie zastanawia się nad przyszłością. Warto jednak wziąć ją pod uwagę w przypadku ewentualnego rozwodu czy też w sytuacji, gdy mieszkanie będzie w dużej mierze spłacane przez jednego z małżonków.

W momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami nastaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkie mienie nabyte podczas trwania małżeństwa jest dzielone po równo – dotyczy to zarówno nabycia ich przez oboje małżonków, jak i tylko przez jednego z nich. Takie równe udziały mogą powodować dużo problemów w momencie rozwodu. Dlatego istnieje intercyza, za pomocą której można uregulować kwestie wspólności majątkowej zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Co powoduje intercyza?

Intercyza to nic innego jak specjalna umowa zawarta pomiędzy małżonkami. Musi być ona sporządzona jako akt notarialny, dlatego konieczne będzie odwiedzenie kancelarii notarialnej, by mogła nabrać mocy prawnej.

Małżonkowie mogą skorzystać z następujących rozwiązań:

  • ograniczyć lub rozszerzyć wspólność ustawową,
  • wprowadzić całkowitą rozdzielność majątkową.

Warto przy tym pamiętać, że intercyza nie podlega opodatkowaniu. Przy sporządzeniu takiej umowy trzeba zapłacić tylko zgodną z cennikiem kancelarii taksę notarialną.

Co z majątkiem nabytym przed ślubem?

Jeżeli jeden z małżonków nabył lub w inny sposób uzyskał przedmioty majątkowe przed powstaniem wspólności ustawowej czy też odziedziczył je lub dostał jako zapis czy darowiznę, wtedy stanowią one majątek osobisty i nie wchodzą do wspólnoty majątkowej. Dlatego też jeżeli żona otrzymała mieszkanie przed zawarciem związku małżeńskiego, wtedy mieszkanie to nie wchodzi w skład majątku wspólnego.

Podsumowując, jeżeli interesują was np. atrakcyjne nowe inwestycje na Mokotowie i chcecie zakupić mieszkanie po zawarciu małżeństwa, wtedy bez rozdzielności majątkowej będzie ono w posiadaniu każdego z małżonków. Gdy chcecie dokonać zmian we wspólnocie, najlepiej pomyśleć o odwiedzeniu notariusza, który wyjaśni wam wszystkie związane z tym kwestie.