Instalacja elektryczna pod szkłem powiększającym

Bezpieczeństwo mieszkańców powinno być najważniejszą wytyczną w sprawach związanych z instalacjami elektrycznymi. Ich opomiarowanie powinno być celem nadrzędnym wszystkich inwestorów.

Obiekty dopuszczone do użytku muszą mieć wszystkie dokumenty i zabezpieczenia przeciwpożarowe w największym porządku, nie dlatego, że papiery są najważniejsze, ale dlatego, że najistotniejsze jest bezpieczeństwo. Do tak odpowiedzialnego zadania należy zaangażować firmę, która zapewni fachowość i należytą oprawę z atestami, pozwoleniami i dopuszczeniami. Zapewnią też wykwalifikowanego pracownika, który zajmie się pracami szczegółowo i z należytą atencją.

Pomiary elektryczne normy i ich zastosowanie opisane w przepisach daje podstawy do sprawdzenia i przelania na papier w formie oficjalnego dokumentu. Bezwzględna konieczność opomiarowania spoczywa na inwestorach lub zarządcach przysposabianych do użytku obiektów. Okresem granicznym dla tego typu obiektów jest pięć lat. Jest to czas wyznaczony w przepisach i dotyczy odstępu czasu pomiędzy przeglądami. Służy to również profilaktyce przeciwpożarowej.