Implanty zębowe czy protezy stomatologiczne?

Implantacja to nowoczesna metoda odtwarzania brakujących zębów. Umożliwia przywrócenie pojedynczych brakujących zębów lub całego uzębienia z maksymalnym efektem estetycznym. Implanty zębowe pozwalają również na protetykę stomatologiczną, aby uniknąć ruchomych protez.

Podczas zabiegu wykonywanego w klinice dentystycznej w szczękę wszczepiane są trwałe sztuczne wsporniki protez. Procedura pozwala przywrócić estetyczny wygląd uzębienia, zapewniając jednocześnie doskonałą siłę podparcia, co z kolei gwarantuje możliwość żucia różnych rodzajów pokarmów.

Korzyści z posiadania implantów zębowych

Implanty zębowe mają wiele znaczących zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami protetyki stomatologicznej. Przede wszystkim jest to doskonały wygląd: protezy stomatologiczne na implantach nie różnią się wyglądem i funkcjonowaniem od własnych zębów. Po drugie, korony na implantach zębowych mają dłuższą trwałość. Ponadto są uważane za najbardziej fizjologiczny rodzaj protetyki.

Dla większości osób, które muszą korzystać z protez ruchomych, w codziennym życiu pojawia się cała seria problemów, które prowadzą do poczucia wątpliwości. Istnieją pewne trudności i ograniczenia w jedzeniu, dyskomfort psychiczny podczas komunikowania się z innymi ludźmi. Instalacja implantów zębowych jest niezawodną metodą protetyki, rozwiązującą wiele problemów związanych z użyciem protez stomatologicznych.

Projekt implantu zębowego

Podczas wizyty w klinice dentystycznej stomatolog wyjaśni budowę implantu zębowego. A składa się on z dwóch głównych części: samego implantu – tytanowej śruby, która jest instalowana podczas operacji chirurgicznej w szczęce. A także łącznika, również wykonanego z tytanu, który działa, jako łącznik między implantem a super dopasowaną koroną lub mostem.

Funkcje instalacji implantów dentystycznych

Istnieje kilka metod wykonywania tej procedury. Dwustopniowa implantacja jest uważana za klasyczną, na pierwszym etapie, wykonywana jest operacja w celu założenia implantu w kości szczęki. Po okresie gojenia do zainstalowanego implantu przymocowany jest zaczep. Następnie wymagany jest okres połączenia struktury z kością, po którym można przejść do etapu bezpośredniej protetyki stomatologicznej.

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna to wymiana wad uzębienia na różne konstrukcje: korony, mosty, protezy częściowe i całkowite ruchome. W klinice dentystycznej można wykonywać różne rodzaje protetyki, których głównym zadaniem jest przywrócenie i poprawa funkcji zębów za pomocą specjalnie wykonanych, estetycznie dobranych struktur. Należą do nich protezy: nieusuwalne służą w przypadku utraty pojedynczych zębów lub niewielkiej części zębów oraz usuwalne protezy, które służą przy całkowitej lub znacznej utracie zębów.

Wojcik Clinic – profesjonalne usługi stomatologiczne.