HACCP Warszawa. Czemu warto zdrożyć ten system?

System HACCP to uznany na całym świecie system zapewniający bezpieczeństwo żywności. Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli pozwala identyfikować ryzyka i wprowadzać skuteczne środki kontroli. Wdrożenie HACCP to gwarancja jakości produktów i zaufania klientów.

HACCP Warszawa – kluczowa w bezpieczeństwie żywności

System HACCP cechuje się dużą skutecznością w zapewnieniu bezpieczeństwa w branży gastronomicznej i sektorze spożywczym. Hazard Analysis and Critical Control Points, znane również pod skrótem HACCP, to uznawany na całym świecie system bezpieczeństwa żywności. Stosuje się go w celu zapobiegania, eliminacji lub ograniczenia zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych związanych z całym procesem produkcji żywności. Jest to kompleksowy i systematyczny system umożliwiający identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz wprowadzenie efektywnych środków kontroli w kluczowych punktach procesu produkcyjnego.
HACCP jest oparty na zasadach naukowych. Wymaga wdrożenia zarówno programów wstępnych kontrolujących zagrożenia w środowisku i zapobiegają zanieczyszczeniom produktu, jak i planów HACCP koncentrujących się na identyfikacji zagrożeń w procesie produkcyjnym. Wdrożenie HACCP jest pomocne w każdej firmie zajmującej się przetwarzaniem lub sprzedażą produktów spożywczych.

Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli bezpieczeństwa żywności

Jednym z najważniejszych pojęć w HACCP jest krytyczny punkt kontroli. KPK lub CCP (od angielskiego Critical Control Point) pełni istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Pod tym określeniem kryje się etap w procesie produkcji żywności, na którym można zastosować kontrolę w celu zapobieżenia zagrożeniom dla żywności, ich eliminacji lub ograniczenia do akceptowalnego poziomu. Dla każdego KPK określane są wartości krytyczne. Oznaczają one maksymalne i minimalne parametry biologiczne, chemiczne lub fizyczne podlegające kontroli w celu uniknięcia zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. Przykładowe KPK to procesy takie jak:

  • chłodzenie,
  • obróbka termiczna,
  • kontrola receptur produktów,
  • badanie składników pod kątem pozostałości chemicznych
  • testowanie produktów pod kątem zanieczyszczeń mechanicznych.

Każdy KPK musi być starannie opracowany i monitorowany. W przypadku odchylenia od ustalonych wartości krytycznych konieczne jest podjęcie odpowiednich działań.

Jak prowadzić dokumentację HACCP w sprawie higieny środków spożywczych?

Wdrożenie HACCP Warszawa w swoim zakładzie to skomplikowane przedsięwzięcie. Aby zapewnić sprawne działanie całego systemu, konieczne jest zlecenie tego zadania zespołowi specjalistów oraz przeprowadzenie szkolenia HACCP dla wszystkich pracowników. Specjalista ds. HACCP i audytor systemu pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z tą procedurą. Opracowanie szczegółowej dokumentacji oraz regularne monitorowanie, weryfikacja i prowadzenie rejestrów są nieodłącznymi elementami skutecznego wdrożenia systemu HACCP. By przyniosły oczekiwane skutki i nie wiązały się z problemami, muszą być przeprowadzone w sposób zgodny z zasadami.

Analiza krytycznych punktach kontroli i zagrożeń – dokumentacja HACCP

Wdrożenie systemu HACCP zapewni bezpieczeństwa żywności w zakładzie spożywczym lub firmie gastronomicznej. Dzięki analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, HACCP umożliwia identyfikację i skuteczną kontrolę potencjalnych ryzyk. To z kolei przekłada się na jakość i bezpieczeństwo produktów dostarczanych do konsumentów i tym samym większe zaufanie ze strony klientów. Wdrożenie HACCP pozwala też uniknąć problemów związanych z kontrolami służb sanitarno-epidemiologicznych.