Grafologia – co to takiego?

grafologia
grafologia

W czasie całego rozwoju ludzi rozwijają się też personalne cechy pisma. Na konkretne cechy pisma wpływa też autonomia płciowa, która związana jest z odmienną motoryką. Indywidualne właściwości pisma związane są z rozciągnięciem pisma na podłożu, czyli z rysunkiem konkretnych liter, ich wielkością, tempem pisania, przejrzystością oraz całościową topografią pisma. Trzeba jednak przy tym mieć w pamięci, że człowiek nigdy nie tworzy pisma dwa razy tak samo.

Różnice w tekście odręcznym tworzą się także pod oddziaływaniem warunków zewnętrznych, dla przykładu przez wymienienie materiału piśmiennego, a także z powodów wewnętrznych, to znaczy wieku, chorób, edukacji albo stanu psychicznego. Kolejnym warunkiem różnicy pisma jest okoliczność nienaturalna, która wynika ze świadomej zmiany charakteru pisania. Ze względu na te przyczyny, podzielono pismo na 5 głównych typów. Pierwszym typem jest pismo, które opisuje liczbę lat: do dwudziestu pięciu lat jest piśmiennictwo niedojrzałe, od dwudziestu pięciu do sześćdziesięciu lat piśmiennictwo dojrzałe, zaś powyżej 60 roku życia pismo starcze. Drugi rodzaj tyczy się ludzi schorowanych, a konkretnie ludzi chorujących na afazję, pląsawicę, Parkinsona, psychozy, psychozę endogenną, narkomanię a także alkoholizm. Kolejny typ piśmiennictwa tworzony jest pod impulsem emocji, kolejny związany jest z wykonywanym zawodem, piąty zaś dokonuje podziału z powodu na płeć. Pismo, które weryfikuje grafolog, egzaminowane jest przez wykorzystywanie podanych wcześniej odmian. Dzięki nim można między innymi zweryfikować czy egzaminowany dokument jest prawdziwy.

Istotną wiadomością jest tutaj fakt, że pomimo iż w szkole pisma uczymy się wszyscy na jednym, danym szablonie, to pod wpływem różnych czynników nasze piśmiennictwo przejmuje personalnych cech graficznych, które zwane są anomaliami materialnymi. W takim przypadku dokonuje się podziału na 2 grupy: całościową oraz osobistą. Badanie pisma podczas, gdy powstawała grafologia, wykonywano poprzez zestawienie formy pisma. Dopiero w późniejszych czasach, badanie pisma rozwinięto oraz zaczęto używać bardziej precyzyjne techniki, na przykład metodę graficzną.