Europejski Nakaz Aresztowania — czym jest i jak można się od niego uchylić?

Europejski Nakaz Aresztowania — czym jest i jak można się od niego uchylić?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) jest formą przekazywania pomiędzy państwami Unii Europejskiej osób poszukiwanych listami gończymi. Temat ten budzi wiele pytań wśród osób mających konflikt z prawem karnym. Czym jest i jak można się od niego uchylić?

Europejski Nakaz Aresztowania — co oznacza w praktyce?

Wiele osób mających problemy z prawem poszukuje pomocy w Internecie. Sprawa również dotyczy europejskiego nakazu aresztowania. Zainteresowanie tym zagadnieniem pozna zaobserwować, spoglądając na częstotliwość występowania takich fraz jak choćby „Adwokat Łódź sprawy karne„.

Żeby udzielić odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę jest Europejski Nakaz Aresztowania, trzeba przenieść się a czasie do 13 czerwca 2002 roku. Wtedy to Unia Europejska ustanowiła procedurę, która upraszcza dotychczasowy sposób postępowania w przypadku ekstradycji. W efekcie tego spotkania ustanowiono i wszelkie dotychczasowe polityczne i administracyjne zostały zastąpione przez jedną formę postępowania, zwaną europejskim nakazem aresztowania.

Zgodnie z artykułem 1 Decyzji Ramowej, europejski nakaz aresztowania jest decyzją sądową, która wydaje Państwo należące do UE. Jej celem jest pojmanie i dostarczenie przez inne Państwo członkowskie osoby, która jest obecnie poszukiwana w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym. ENA wydawany jest także w celu wykonania kary lub w formie środka zabezpieczającego osoby poszukiwanej, przez konkretny kraj Unii, która znajduje się na terytorium innego kraju.

Czy można uchylić się od Europejskiego Nakazu Aresztowania?

Na samym początku trzeba wspomnieć, że Europejski Nakaz Aresztowania nie ulega przedawnieniu. Przedawnieniu może ulec wyłącznie ściganie przestępstwa lub wykonanie wyroku. Gdy nastąpi któraś z wyżej przytoczonych sytuacji, to postanowienie o wydaniu ENA musi zostać uchylone.

Przepisy o europejskim nakazie aresztowania funkcjonują dość sprawnie. Oczywiście co pewien czas pojawiają się problemy mające wpływ na sposób realizacji przepisów o europejskim nakazie aresztowania, takie jak na przykład Brexit, wydawanie ENA przez prokuraturę lub kłopoty z praworządnością w Polsce.

Postanowienie o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania uchyla sąd, który wcześniej wydał takie postanowienie. ENA traci swój byt w chwili sprowadzenia poszukiwanego do Polski. Może być także uchylona na wniosek sądu lub prokuratora, który wcześniej wystąpił o jego wydanie. Jest jeszcze kilka możliwości prawnych, o które warto spytać swojego adwokata.