Efektywna obrona w procesie karnym

Closeup portrait of two successful business partners wearing black formal suits working during meeting: reading documents and discussing deal

Występując jako strona w procesie karnym (ale także w określonych przypadkach jako świadek) warto mieć obrońcę lub pełnomocnika procesowego (w zależności od tego jaką stroną się jest). W Polskiej rzeczywistości prawnej obrońcą oraz pełnomocnikiem może być adwokat oraz radca prawny.

Stanowi to wyraz troski ustawodawcy o to, żeby oskarżony (odpowiednio także podejrzany) miał możliwość efektywnej obrony swoich praw, ale także by proces był możliwie dobrze przeprowadzony (także pod względem szybkości). Nie w każdej jednak sytuacji konieczne jest posiadania profesjonalnego obrońcy. Zasadniczo tylko w określonych przez kodeks postępowania karnego wypadkach oskarżony będzie musiał mieć w procesie obrońcę. Niezależnie jednak czy jest to konieczne czy też nie, dobrze jest zadbać by w sprawie występował profesjonalny prawnik. Nie chodzi tutaj tylko o to, że zna on przepisy postępowania i wie co i kiedy zgłosić. Przede wszystkim radca prawny występujący w sprawie doskonale zna praktykę sądów i samych przestępstw, dzięki czemu jest w stanie dobrać odpowiednią taktykę obrończą.

Rola radcy prawnego w procesie jako obrońca

Radca Prawny jako obrońca będzie działał na rzecz klienta. Nie jest on jego reprezentantem, ale odrębnym bytem procesowym, którego rolą jest podejmowanie czynności w interesie oskarżonego. W przypadku więc, w którym klient wskaże radcy prawnemu będącemu obrońcą określony sposób działania, ale będzie on działał na jego niekorzyść, radca prawny nie powinien dokonywać takiej czynności.

Rola radcy prawnego jako obrońcy jest bardzo szeroka. Przede wszystkim powinien on występować w procesie, czyli stawiać się na rozprawy i brać w nich czynny udział. Powinien składać określone wnioski dowodowe i brać udział w przeprowadzaniu dowodów. W przypadku osobowych środków dowodowych powinien aktywnie zadawać pytania. Wreszcie na końcu rozprawy powinien wygłosić odpowiednią mowę końcową. W przypadku przegranej sprawy do jego obowiązków należy sporządzenie apelacji.

Ochrona praw oskarżonego

Dobra kancelaria radcowska jest w stanie zapewnić profesjonalną ochronę praw oskarżonego i sprawić, że wszelkie twierdzenia strony przeciwnej będą bardzo szybko oddalone. Mając to na uwadze warto kierować się w pierwszej kolejności profesjonalizmem przy wyborze prawnika.