Dodatkowy dowód w sprawie rozwodowej

Dodatkowy dowód w sprawie rozwodowej

Pytanie: W jaki sposób mogę wnioskować do sądu, żeby w postępowaniu rozwodowym zostały wykorzystane materiały zgromadzone przez policję w trakcie prowadzonego wcześniej dochodzenia w sprawie o znęcanie się nade mną?Postępowanie to zostało umorzone. Sprawa rozwodowa aktualnie toczy się przed sądem.

Nie ma przeszkód, by Pani zawnioskowała podczas rozprawy o przeprowadzenie jakiegoś środka dowodowego. Jednak proszę jednocześnie pamiętać, iż powołanie jakiegoś dowodu musi mieć na celu potwierdzenie na przykład faktów stawianych podczas rozprawy. O tym, czy dowód zostanie dopuszczony rozstrzygnie sąd.  O przeprowadzenie dowodu (tu włączenie materiałów zgromadzonych przez policję) można wnioskować podczas rozprawy, bądź skierować do sądu pismo procesowe z takim wnioskiem.

Zdjęcie Magnifying Glass, au­tor­stwa Thomas opu­bli­ko­wane na li­cencji CC BY 2.0