Dochody z działalności i prawa do dochodów dla współmałżonka

Dochody z działalności i prawa do dochodów dla współmałżonka

Pytanie: Chcę założyć spółkę, czy moja żona będzie mieć prawo do części jej dochodów uzyskiwanych przeze mnie z jej tytułu?

Jeśli małżonkowie mają wspólnotę majątkową, każdy z nich może posiadać swój majątek oraz majątek wspólny bez wyszczególnionych udziałów. Gdy nie ma wspólnoty majątkowej, a zamiast niej funkcjonuje rozdzielność majątkowa nie ma mowy o podziale majątku.

Dochód z pana działalności będzie pana osobistym majątkiem, jednak należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie pozostający w związku mają obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny według swoich sił i możliwości zarobkowych.