Dłużnik alimentacyjny

Dłużnik alimentacyjny

W przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego zastępuje go Fundusz. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to że dany rodzic został z takiego obowiązku zwolniony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzic jest zobowiązany do oddania gminie długu wraz z naliczonymi odsetkami.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Każdy uprawniony ma prawo złożyć w urzędzie gminy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, jeśli przez okres co najmniej dwóch miesięcy nie otrzyma od rodzica alimentów. Po otrzymaniu zgody, urząd każdego miesiąca będzie wypłacał świadczenie alimentacyjne w wysokości zgodnej z zasądzonymi alimentami, jednak ich wysokość nie może przekraczać 500 złotych miesięcznie. Mimo wypłacanych świadczeń z Funduszu rodzic nie zostaje zwolniony z obowiązku, gmina podejmuje szereg działań, aby zdyscyplinować rodzica do jak najszybszego płacenia.

Zadaniem gminy w tej sytuacji będzie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, aby dokładnie ustalić sytuacją majątkową i zawodową dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie pracuje będzie zmuszony do rejestracji w urzędzie pracy. Gmina ma również możliwość wystąpienia o płacenie alimentów od zobowiązanych w dalszej kolejności, np. dziadków dziecka.

Dłużnik alimentacyjny

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do oddania długu wraz z naliczonymi odsetkami właściwemu urzędowi, najczęściej gminie. Istnieje możliwość żeby gmina umorzyła dług wraz z odsetkami, lub też istnieje możliwość rozłożenia długu na raty. W takim celu dłużnik powinien złożyć wniosek, w którym uzasadni swoją trudną sytuacje materialną.

Odpowiedzialność karna

W przypadku, gdy dany dłużnik celowo unika spłaty zobowiązania może zostać ukarany. Takie zachowanie jest przestępstwem, które określone jest w Kodeksie karnym. Dłużnik w takim przypadku może zostać ukarany karą grzywny, ograniczeniem wolności, a nawet o karą pozbawienia wolności lat dwóch.