Dlaczego bezpieczeństwo żywności jest ważne – zagrożenia biologiczne

Jednym z zadań przemysłu spożywczego jest utrzymanie poziomu ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności na jak najniższym poziomie. Określenie realistycznych wymogów dotyczących bezpieczeństwa żywności i stosowanie się do nich jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa działającego w tym obszarze. Jednym z rodzajów zagrożeń są zagrożenia biologiczne, które mogą być dotkliwie odczuwalne przez społeczeństwo.

Jakie zagrożenia biologiczne występują najczęściej?

Czynniki biologiczne mające znaczenie dla zdrowia publicznego obejmują:

  • patogenne szczepy bakterii,
  • wirusy,
  • insekty,
  • pasożyty,
  • pierwotniaki.

Zagrożenia biologiczne mogą działać poprzez dwa ogólne mechanizmy powodowania chorób u ludzi. Jednym z nich jest wytwarzanie toksyn, wywołujących skutki od łagodnych objawów krótkotrwałych do ciężkich zatruć, które mogą mieć długofalowe lub zagrażające życiu konsekwencje. Drugi sposób polega na generowaniu patologicznych odpowiedzi, które wynikają ze spożycia żywych organizmów zdolnych do zakażenia gospodarza.

Jak walczyć z zagrożeniami biologicznymi?

Spośród wyżej wymienionych zagrożeń obecność patogennych bakterii w żywności stanowi obecnie najbardziej znaczący problem na arenie międzynarodowej. Konieczne jest wyeliminowanie lub ograniczenie tego ryzyka do akceptowalnego poziomu, a ograny prawodawcze opracowały wiele norm i kodeksów postępowania, które zawierają procedury pomagające w rozwiązaniu tego problemu. Jednak aby normy te mogły zostać wprowadzone, wymagana jest obecność wykwalifikowanych pracowników w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem artykułów spożywczych.

Tylko osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności i posiadająca wiedzę w tym zakresie jest w stanie opracować skuteczny plan przeciwdziałania rozwojowi zagrożeń biologicznych. Dzięki niej firma może cieszyć się zaufaniem klientów, a także zwiększać zyski poprzez sprzedawanie towarów do innych krajów.

Osoby, które są zainteresowane kursem dotyczącym bezpieczeństwa żywności, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/h21-fspca-prewencyjne-srodki-nadzoru-w-bezpieczenstwie-zywnosci/.