Delegowanie pracowników do Niemiec – co warto wiedzieć?

Delegowanie pracowników do Niemiec - co warto wiedzieć?

Branża usługowa, budownictwo, transport i przemysł od dawna korzystają z delegowania swoich pracowników za granicę, aby realizować tam swoje kontrakty, projekty lub obsługiwać klientów. Jednym z krajów, do których często są wysyłani polscy pracownicy są oczywiście najbliżsi sąsiedzi, Niemcy. Delegacja pracowników wymaga jednak spełnienia określonych wymogów prawnych oraz przygotowania samych delegowanych osób.

Czym jest delegowanie pracowników?

Delegowanie to praktyka polegająca na tym, że firma wysyła swego pracownika (delegowanego) do pracy na terenie innego kraju przez czas ograniczony (nie dłużej niż 24 miesiące), w ramach wykonywania danej umowy o świadczenie usług lub kontraktu sezonowego. W kontekście Unii Europejskiej, jest to często realizowane w ramach swobody przepływu osób i usług, co jest jednym z kluczowych filarów wspólnego rynku UE.

Swoboda przepływu osób gwarantuje obywatelom UE prawo do swobodnego przemieszczania się i rezydowania na terytorium innych państw członkowskich. To oznacza, że obywatele UE mogą żyć, pracować, studiować lub prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym kraju UE. Mieści się w tym także delegowanie pracowników do Niemiec. Swoboda przepływu osób jest także ściśle powiązana z prawem do równego traktowania, co oznacza, że obywatele UE nie mogą być dyskryminowani ze względu na swoją narodowość.

Ogólne zasady dotyczące delegowania pracowników

Przede wszystkim należy pamiętać o przestrzeganiu zasad obrony praw pracowników. Wymagane jest zapewnienie im minimalnych warunków pracy oraz takich samych wynagrodzeń jak dla mieszkańców kraju, do którego zostaną delegowani. W racie wątpliwości warto wykorzystać porady prawne z prawa gospodarczego. Nie możemy również zapomnieć, iż Niemcy wprowadzili minimalne wynagrodzenie, które musi otrzymać delegowany pracownik. Wynagrodzenie to powinno być na poziomie co najmniej minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w Niemczech. Delegowanemu pracownikowi należy zapewnić podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz płacić składki na systemy socjalne kraju docelowego (np. emerytalny czy rentowy). Ubezpieczania można dokonać w Polsce lub Niemczech – jednocześnie wykonując formalności wymagane przez oba państwa.

Jak przygotować pracowników do delegacji: szkolenia, kursy językowe, wsparcie dla rodziny

Przy delegowaniu pracowników do Niemiec warto zadbać o odpowiednie przygotowanie osób wyjazdowych – poprzez szkolenia z zakresu języka niemieckiego, kultury i obyczajów. Pracownicy powinni mieć również wsparcie w przypadku trudnych sytuacji życiowych. Obsługa prawna w języku niemieckim lub opieka niemieckojęzycznego rezydenta jest zatem przysłowiowym minimum.

Najlepsze praktyki przy delegowaniu pracowników do Niemiec

Delegowanie pracowników do Niemiec to nie tylko legalne działanie – ale również wymagające wysiłku proces logistyczny i kadrowy. Warto jednak pamiętać, że dzięki temu przedsiębiorstwo może pozyskać nowe rynki, zdobywać doświadczenie międzynarodowe oraz korzystać z innowacyjnych rozwiązań będących w użyciu poza Polską. Polecam blogi prawne wyspecjalizowanych kancelarii,np. kancelaria polsko-niemiecka BLU. Znaleźć tam można wiele ciekawych i wartościowych testów szeroko opisujących to zagadnienie.