Darowizna mieszkania a majątek wspólny

Darowizna mieszkania a majątek wspólny

Darowizna dokonana w trakcie małżeństwa na rzecz drugiego współmałżonka wchodzi w skad wspólnego majątku. Każdy zakup dokonany na rzecz obojga małżonków, czy tez wynagrodzenie za wykonywaną pracę jednego z małżonków również będzie wchodził w skład wspólnego majątku.

Natomiast wydatki dokonane przed zawarciem małżeństwa, czy też otrzymanie darowizny będą stanowiły nakłady z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego.

W sytuacji, gdy doszłoby do rozstania małżonków i do podziału majątku, małżonek wnoszący osobiste środki do wspólnego majątku ma prawo do zwrotu wydatków poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty, czy też może zażądać rozliczenia majątku osobistego na majątek osobisty. W sytuacji, gdy kwota jest znacząco wysoka, istnieje możliwość dokonania darowizny na rzecz małżonków, dana nieruchomość wejdzie wtedy do majątku wspólnego małżonków. Jeżeli jednak nie będzie takiej możliwości, drugi z małżonków musi pamiętać o tym, żeby gromadzić wszelkie rachunki, faktury z których wynikać będzie wysokość poniesionych wydatków. Nie ma obowiązku zameldowania w danym miejscu, ponieważ o pochodzeniu środków w tym przypadku będzie wskazywało jego faktyczne pochodzenie. Trzeba jednak podkreślić, że stuprocentowe wskazanie zabezpieczenia interesów małżonka nie jest jednak możliwe.