Czym się różni kredyt od pożyczki?

Od czasu do czasu każdy z nas potrzebuje gotówki na swoje wydatki. W takim przypadku często zwracamy się do banku lub instytucji pozabankowej po pożyczkę lub kredyt. Pojęcia pożyczki i kredytu często jednak stosujemy zamiennie, a nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę znaczą one coś innego.

Zarówno pożyczka, jak i kredyt mają ten sam cel – uzyskanie pieniędzy i późniejszą spłatę długu. Stąd też najczęściej wynika zamienne stosowanie obu tych terminów, ale warto wiedzieć również o różnicach, które pojawiają się między nimi.

Po kredyt tylko do banku
Przede wszystkim warto wiedzieć, że kredyt jest zarezerwowany tylko dla banków, o czym mówi Prawo bankowe. W ten sposób kredyty pociągają za sobą także szereg konsekwencji odmiennych od tych dotyczących pożyczek. Przeznaczenie kredytu jest ściśle określone, dlatego też mowa o kredytach hipotecznych czy samochodowych, czyli przeznaczonych na zakup nieruchomości lub innego mienia pod hipotekę czy samochodu.

Prawo bankowe wskazuje również, że umowa kredytu powinna być na piśmie zgodnie z określonym wzorem, w którym mają znaleźć się między innymi informacje o kwocie i terminie spłaty kredytu, oprocentowaniu, prowizji, celu kredytu. Jeżeli wobec tego mowa o takim produkcie jak kredyt chwilówka, wtedy nie jest to, ściśle rzecz biorąc, kredyt.

Pożyczka zarówno w banku, jak i pozabankowo
Pożyczka z kolei jest pojęciem znacznie szerszym. Mogą ją udzielać instytucje, w tym banki i firmy pozabankowe, a także osoby fizyczne – prywatne. Wobec tego zalicza się do nich wspomniany kredyt chwilówka, pożyczki hipoteczne pozabankowe, pożyczka od rodziny czy sąsiada, ale też i pożyczka bankowa bez wyznaczonego celu.

Podstawowe zasady udzielania pożyczek reguluje Kodeks cywilny. Są one luźniejsze od kredytów. Umowa może mieć dowolną formę, ale w przypadku kwoty wyższej niż 500 złotych powinna być pisemna. Pożyczki udzielane są też na dowolny cel.

Zatem zarówno kredyt, jak i pożyczka mają swoje odmienne uzasadnienie prawne i zasady.

Artykuł opracowany przy współpracy z Getbucks Polska