Czym są segmenty GPS?

jak działa gps

Obecnie coraz większe znaczenie w globalnej gospodarce ma amerykański system GPS. Pewnie większość z Was utożsamia tę technologię z nawigacją stosowano w samochodach. Prawda jest jednak taka, że nawigacja satelitarna ma nieskończenie wiele zastosowań. Jednak ten artykuł chciałbym poświęcić nie tyle zastosowaniom tego systemu, co jego strukturze.

Segment kosmiczny

To pierwszy z elementów, jaki tworzy system pozycjonowania satelitarnego. Jest on jego najważniejszą, najbardziej zaawansowaną technologicznie oraz najdroższą częścią. O czym tutaj jest mowa? Oczywiście o satelitach nawigacyjnych. Spełniają one rolę podobną do latarni morskich. Jednak w przeciwieństwie do nich nie emitują światła widzialnego, a falę radiową o określonych częstotliwościach (L1 oraz L2). Urządzeniem, które przechwytuje tę falę oraz w odpowiedni sposób interpretuje jest tzw. Odbiornik GPS, ale o nim w poniższym akapicie.

Segment użytkownika

Jest to nazwa dla wszelkich urządzeń, które wykorzystywane są do odbioru sygnału z satelitów nawigacyjnych. Sygnał ten jest analizowany, przetwarzany i na jego podstawie urządzenie jest w stanie określić swoją aktualną pozycję. Istnieje również możliwość nie tylko wyznaczania aktualnej lokalizacji, ale również po wcześniejszym zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania, również nawigacji.

Warto tutaj również wspomnieć o podziale na sprzętu wykorzystywanego w nawigacji. Rozróżnienia możemy dokonywać w oparciu o różne kryteria. Jednak najczęściej dokonujemy podziału w oparciu o obszary zastosowań. W takim razie najogólniejszy podział to ten, które dzieli nawigację GPS na wojskową oraz cywilną.

Segment kontroli

Jak każdy zaawansowany system, tak i tutaj, konieczne jest istnieje wyodrębnionego podsystemu, który będzie nadzorował prace pozostałych elementów. W systemach pozycjonowania satelitarnego rolę taką pełni właśnie segment kontroli. Przed wszystkim do jego zadań należy monitorowanie orbit satelitów, reagowanie na sytuacje kryzysowe (awarie, uszkodzenia), a także wysyłanie tzw. depesz nawigacyjnych, które z kolei wysyłane są wraz z sygnałem satelitarnym do poszczególnych odbiorników (informacje o opóźnieniach jonosferycznych).

Obecnie w ramach tego segmentu istniej 12 stacji monitorujących. Znajdują się one możliwie blisko równika. Ponadto rozmieszczone są one w  możliwie równomiernej odległości od siebie. Takie rozlokowanie sprawia, że zapewniona jest optymalna widoczność satelitów GPS, przez poszczególne stacje nadzoru.