Czym są „czynności notarialne”?

Z pewnością każdy człowiek choć raz w życiu słyszał o notariuszach i prowadzonych przez nich czynnościach notarialnych. Nie każdy jednak jest w stanie powiedzieć, czym konkretnie zajmują się takie osoby oraz czym są wspomniane „czynności notarialne”. A warto to wiedzieć, ponieważ w życiu może zdarzyć się sytuacja, w której taka wiedza okaże się wręcz niezbędna.

Czynności notarialne

Jest to sporządzanie, mających moc prawną, dokumentów, takich jak: akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia, spadki, akty przekazania własności, oświadczenia, protokoły oraz protesty weksli i czeków. Ponadto notariuszowi można zlecić sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów z różnego rodzaju dokumentów i aktów. Podczas wszelkich działań, zobowiązany jest on do zapewnienia im przejrzystości, zabezpieczenia praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których wykonywana czynność notarialna może powodować skutki prawne.

Większość czynności notarialnych ma miejsce w kancelarii notariusza, jednak w wielu przypadkach może on działać także w terenie, na przykład sporządzając protokół prowadzonej aukcji, spotkania lub też w innych szczególnych okolicznościach. Wszelkie dokumenty standardowo sporządzane są przez notariusza w języku polskim, jeśli jednak zachodzi taka potrzeba, może wykonać je również w innym języku. W takim przypadku posługuje się tym, który osobiście zna lub też zleca translację tłumaczowi przysięgłemu (co generuje dodatkowy koszt, pokrywany przez zleceniodawcę).

Co ciekawe, oryginalny akt, sporządzony przez notariusza pozostaje w jego kancelarii, natomiast stronom oraz urzędom wydawany jest jego wypis – mający jednak taką samą moc prawną jak oryginał. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dla bezpieczeństwa – wypis aktu notarialnego jest przenoszony i trafia w różne miejsca, przez co może zostać narażony na uszkodzenia i zniszczenia. Oryginał znajduje się przez dziesięć lat w bezpiecznym sejfie u notariusza, co pozwala na stworzenie, w razie potrzeby, kolejnego wypisu. Po tym czasie notariusz przekazuje oryginał na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego dla danej sprawy sądu rejonowego.

Podczas wykonywania czynności notarialnych, notariusz jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osób, których dotyczą, a jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii – może odmówić działania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (z dnia 28 czerwca 2004 rok), za wykonane czynności notarialne, notariusze pobierają wynagrodzenie, którego wysokość, szczegółowo wskazana w powyższym rozporządzeniu, uzależniona jest od charakteru czynności i jej przedmiotu.