Czym są aparaty CPAP?

Akronim CPAP to nic innego jak ustawiczne dodatnie ciśnienie w naszych drogach oddechowych. Urządzenia te CPAP wykorzystywane są do kompleksowego leczenia bezdechów sennych. Są i będą jeszcze używane w leczeniu niewydolności oddechowej. Terapia metodą CPAP jest obecnie najkorzystniejszą procedurą łagodzenia OBS.

Układ CPAP obejmuje pompę z pompy oraz maski, którą zakłada się na twarz względnie jednocześnie na nasze usta i nos. Przyrząd jest odpowiedzialny za niezmienne nadciśnienie, które zatrzymuje normalne drogi oddechowe. Pompowane przez układ powietrze wyzwala nas od przypadłości jakę jest bezdech senny Leczenie chłodnym powietrzem wprowadzanym dla naszego ciała może u niewielkiej liczby chorych przynosić produkty nieprzyjemne, które można jednak skrócić, decydując się na CPAP udoskonalony w system nawilżania powietrza. Funkcjonują ponadto pompy w standardzie autoCPAP, które są bardziej rozwinięte technologicznie. Ich rolą będzie dopasowanie parametrów do poziomu zakłóceń oddechu w trakcie snu.

Te nowoczesne aparaty CPAP w części są wyposażone między innymi w karty do pamięci zewnętrznej oraz dysk wewnętrzny. Mechanizm zbiera parametry na temat prowadzonej terapii. Aparat śledzi przebieg wdychania i wydychania w okresie snu oraz utrwala w pamięci informacje o bezdechach i chrapaniu. Domyślasz się jakie to będzie wygodne, bo dzięki niej można praktycznie bez straty czasu sprawdzać ustawienia pompy.

Kuracja CPAP, zrealizowana za pomocą specjalistycznego systemu zapewnia wymierne korzyści. Polepsza kondycję snu a także spada temat chrapania a także zaskakujących wybudzeń. Poprawia się też sprawność organizmu w czasie dnia dzięki dobremu natlenieniu organizmu.