Czy renciści mogą korzystać z kredytów?

Powszechnie panuje przekonanie, że banki niechętnie udzielają kredytów rencistom z powodu ich niskich dochodów. Renty chorobowe w Polsce przyznaje się osobom częściowo lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu stanu zdrowia. Minimalna kwota w roku 2021 wynosi zaledwie 937 złotych, a średnio rencista dostaje około 1800 złotych. To niewiele, nic więc dziwnego, że wielu rencistów stara się o kredyt. Sprawdzamy, czy mają szansę go otrzymać.

Zdolność kredytowa rencisty

Wbrew pozorom banki często pozytywnie oceniają zdolność kredytową osób pobierających rentę i udzielają im pożyczek. Kluczowa jest tutaj stałość dochodu. Warto pamiętać, że renciści mają prawo do podjęcia zatrudnienia i uzyskania dodatkowego przychodu, co ma duże znaczenie w momencie ubiegania się o pożyczkę – wysokość comiesięcznych wpływów na konto bezpośrednio przekłada się na możliwą do uzyskania kwotę kredytu.

Na zdolność kredytową wpływa również dotychczasowa historia kredytowa – jeśli rencista terminowo spłacał pożyczki w przeszłości, łatwiej uzyska nowy kredyt, jest bowiem w oczach banku osobą wiarygodną – podkreśla nasz rozmówca, specjalista z dFinance.pl.

Czy z niskim dochodem można uzyskać kredyt?

Poza przychodami liczą się stałe wydatki. Im mniejsze zobowiązania finansowe ma rencista, tym większa jest szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku i uzyskanie pożyczki. Nawet osoby o bardzo niskich, ale stałych dochodach powinny bez większych problemów dostać kredyt w kwocie kilku tysięcy złotych.

Wiele zależy też od banku – ta sama osoba w jednej instytucji otrzyma kilka, a w innej nawet kilkanaście tysięcy złotych pożyczki. Dobrze jest więc porównać oferty i przeprowadzić gruntowne rozeznanie, by wybrać bank proponujący jak największą kwotę i przychylnym okiem spoglądający na osoby pobierające rentę. Niektóre cenią sobie rencistów na tyle, że oferują specjalne pożyczki właśnie dla tej grupy. By zorientować się w temacie i podjąć najbardziej opłacalną decyzję, warto skonsultować się z doświadczonym doradcą kredytowym, który najlepiej orientuje się w aktualnej ofercie wielu banków i zna kryteria przyznawania przez nie kredytów gotówkowych i hipotecznych. Dzięki temu może zaproponować renciście najkorzystniejsze rozwiązanie i pomóc w uzyskaniu pożyczki.

Kredyt hipoteczny dla rencisty

Czy osoby na rencie mogą uzyskać kredyt hipoteczny? Okazuje się, że tak, oczywiście pod warunkiem spełnienia szeregu wymagań. Każdy bank przeprowadza analizę możliwości finansowych rencisty, biorąc pod uwagę wysokość renty i innych przychodów, ale również zarobki współmałżonka i liczbę dzieci na utrzymaniu oraz inne stałe zobowiązania finansowe. Renta zostanie uznana za źródło dochodów pod warunkiem, że jest przyznana na czas nieokreślony.

Możliwa do uzyskania kwota kredytu zależy od maksymalnej wysokości raty w stosunku do dochodów. Ważny jest zatem również wiek osoby starającej się o kredyt – im jest młodsza, tym bardziej można rozłożyć spłatę pożyczki w czasie, co oznacza niższe raty i podnosi maksymalną wysokość kredytu. By zwiększyć szanse na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, dobrze jest mieć oszczędności na jak najwyższy wkład własny, złożyć wniosek razem z inną osobą, która ma stałe dochody (np. małżonkiem, dorosłym dzieckiem, bratem lub znajomym) i spłacić ewentualne wcześniej zaciągnięte pożyczki.