Czy prywatny detektyw może sprawdzić bilingi?

Zdrady małżeńskie i partnerskie, weryfikacja pracowników i kontrahentów, wywiad gospodarczy, poszukiwanie osób i mienia – jakie techniki operacyjne może wykorzystać prywatny detektyw aby rozwiązać powierzoną mu sprawę? Czy może zwrócić się do operatora usług telefonicznych i uzyskać biling zawierający wykaz rozmów oraz numerów, na które wysyłane były wiadomości SMS?

Czy prywatny detektyw może sprawdzić bilingi?

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. O prawie telekomunikacyjnym obliguje wszystkich operatorów do obowiązkowego zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej. Dlatego też prawo telekomunikacyjne oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie obligują operatora do przetworzenia i przekazania prywatnemu detektywowi bilingów.

Ponadto operatorzy nie mają obowiązku udostępniania takich danych nawet na wniosek sądu. Zatem pozyskanie a następnie przetwarzania i gromadzenie przez biuro detektywistyczne danych dotyczących połączeń telefonicznych, uzyskanych od operatorów jest niezgodne z prawem.

Prywatny detektyw a polski system prawny

Biuro detektywistyczne pomaga w wielu sprawach, pod warunkiem, że działa zgodnie z polskim prawem. Prywatny detektyw działa na podstawie zlecenia swojego klienta, a jego praca polega na zbieraniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach.

Kwestię pracy prywatnych detektywów reguluje ustawa o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 273 z późn. zm.).

Prywatny detektyw podczas prowadzonych czynności detektywistycznych musi kierować się powszechnie obowiązującymi zasadami etyki, lojalnością wobec zleceniodawcy, oraz starannością i rzetelnością. Nie może naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela. Prywatnemu detektywowi nie wolno łamać obowiązującego w Polsce prawa! Tylko wtedy, zdobyte przez licencjonowanego detektywa materiały dowodowe mogą być wykorzystane podczas spraw sądowych.

Czym powinien charakteryzować się prywatny detektyw?

Prywatny detektyw musi posiadać niezbędną licencję do wykonywania zawodu, nienaganną opinię oraz doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Ponieważ praca detektywa to zajęcie niezwykle trudne, musi on posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Wiedza z kryminalistyki i kryminologii zdecydowanie ułatwi profesjonalnemu detektywowi zbieranie informacji, łączenia różnych faktów, planowanie oraz analizowanie swoich działać detektywistycznych. Każdy profesjonalny detektyw działa zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki zawodowej. Prywatny detektyw jest zobowiązany do dyskrecji i zachowania w tajemnicy wszystkich pozyskanych informacji w toku prowadzonej sprawy.

Czego nie wolno prywatnemu detektywowi?

Prywatny detektyw nie może wykonywać czynności operacyjno-rozpoznawczych, zarezerwowanych wyłącznie dla upoważnionych organów ścigania i instytucji państwa takich jak policja, prokuratura, służb specjalnych, etc.
Bez wiedzy osoby obserwowanej biuro detektywistyczne nie może korzystać z metod i środków technicznych takich jak: montowanie i wykorzystywanie podsłuchów i lokalizatorów GPS, używanie dyktafonów i ukrytych kamer

Prywatnemu detektywowi nie wolno używać broni palnej! Jak każdy obywatel, może wystąpić o pozwolenie na posiadanie broni, jednak nie ma uprawnień do jej używania w związku z wykonywanym zawodem. Ponadto prywatny detektyw nie będzie posiadał uprawnień do legitymowania osób, przeszukiwania pomieszczeń oraz kontroli pojazdów.
Jak już wspomniano wcześniej, nie otrzyma on również od operatora telefonii komórkowej bilingu, tj. nie sprawdzi rozmów przychodzących, wychodzących ani treści SMS.

Jeśli detektyw przekracza swoje uprawnienia…

Jeśli prywatny detektyw pozyska w sposób nielegalny dowody swojej pracy (zdjęcia, nagrania, etc.) naraża siebie jak również Klienta na konsekwencje prawne. Prywatny detektyw za przekroczenie swoich uprawnień i wykonanie czynności zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto materiały zdobyte w sposób nielegalny, tj. sprzeczny z obowiązującym prawem, w przypadku spraw procesowych będą dla Sądu nieważne.

Dlatego wybierając prywatnego detektywa należy dokładnie sprawdzić jego legalność i doświadczenie. Agencja detektywistyczna naprzykład taka jak Prywatny Detektyw Pozaroszczyk to licencjonowani detektywi, posiadający wiedzę z zakresu prawa i olbrzymie doświadczenie w zdobywaniu legalnych i wiarygodnych materiałów, które w czasie rozprawy sądowej będą rzetelne i wiarygodne.