Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej długi zostaną umorzone?

czy-po-ogloszeniu-upadlosci-konsumenckiej-dlugi-zostana-umorzone

Upadłość konsumencka to postępowanie dla dłużników niewypłacalnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i mają zaległości w spłacie zobowiązań przekraczające 3 miesiące. Głównym powodem, dla którego konsumenci decydują się na ogłoszenie upadłości, jest możliwość zatrzymania toczących się w sądzie spraw dotyczących ich długów i egzekucji komorniczych. Sprawdź, czym skutkuje upadłość konsumencka i co się dzieje z długami!

Co się dzieje z długiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu uwolnić konsumenta od długów. Samo ogłoszenie upadłości nie oznacza jeszcze, że długi zostaną umorzone. W pierwszej kolejności istniejące zobowiązania zostaną zaspokojone z majątku dłużnika. Dopiero po likwidacji majątku dłużnika syndyk przygotowuje plan spłaty wierzytelności, czyli z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów dłużnika spłacane będą długi. Prawo gwarantuje zachowanie tylko tych przedmiotów, które są niezbędne w życiu codziennym.

Jak zauważa radca prawny z Kancelarii Legal Liability z Łodzi: Do całkowitego lub częściowego umorzenia długów dochodzi niezwykle rzadko. Niektóre długi w ogóle nie mogą być anulowane, np. alimenty, grzywny czy zadłużenia z tytułu rent i odszkodowań. Tylko w wyjątkowych przypadkach długi mogą zostać całkowicie umorzone bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat.

Czy warto decydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć nie tylko wtedy, gdy przyczyną kłopotów finansowych jest utrata pracy, wypadek czy choroba. Można również zwrócić się do sądu, gdy przeterminowane zobowiązania wynikają z umyślnego działania lub niedbalstwa.

Upadłość konsumencka nie jest jednak rozwiązaniem dla każdego. Jest ona rozwiązaniem ostatecznym, przeznaczonym dla osób, które wykorzystały już wszystkie możliwości, ale z różnych przyczyn losowych nie są w stanie spłacić zadłużenia nawet w niewielkich ratach. Jeżeli sytuacja życiowa i materialna, przy odrobinie determinacji, umożliwia spłatę długów, decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy bardzo drobiazgowo przemyśleć, gdyż może się okazać, że w tym przypadku jej wady przewyższą korzyści, a samo zadłużenie i tak nie zniknie. Bardzo często efektywniejsze będą negocjacje i porozumienie się z wierzycielami, czy z firmą windykacyjną oraz uregulowanie należności na własnych, uzgodnionych zasadach. Jeżeli nie wiesz, czy ogłosić upadłość konsumencką, zwróć się do kancelarii upadłościowej, która z pewnością Ci doradzi i pomoże podjąć najlepszą decyzję!