Co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

Co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

Rozstania nie są łatwe, szczególnie jeśli partnerzy posiadają dzieci. Jednym z najczęstszych problemów w takich sprawach sądowych jest ustalenie wysokości alimentów. W praktyce nawet jeśli zostaną one zasądzone, były partner często uchyla się od ich płacenia. Sprawdź co zrobić w takiej sytuacji.

Co zrobić, kiedy rodzic nie płaci alimentów?

Mimo często pobłażliwego traktowania długów alimentacyjnych trzeba pamiętać, że niepłacenie alimentów to przestępstwo. Osoba zalegająca z takimi zobowiązaniami może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną. Często zalegający wykazują się dużą kreatywnością w wymyślaniu powodów do unikania płatności zasądzonej kwoty. Druga strona często nie wie, co zrobić i gdzie się udać, aby otrzymać pomoc. Pierwszym krokiem zawsze powinna być wizyta u prawnika. W dzisiejszych czasach z pomocą w jego poszukiwaniu przychodzi nam internet, wystarczy wpisać w google szukaną frazę, np. adwokat alimenty Łódź, Warszawa, czy Poznań. Jeżeli były partner uchyla się od płacenia alimentów na dziecko, istnieje kilka sposobów, aby je wyegzekwować.

Sposoby na egzekwowanie zaległych alimentów

Komornik sądowy

Wyrok zasądzający alimenty i ich wysokość opatrzony jest klauzulą wykonalności. Dzięki temu komornik ma prawo wyegzekwować należność od dłużnika. Komornik powinien poinstruować o konieczności złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji – warto też dopytać co należy w takim piśmie zawrzeć. Dodatkowo jeżeli nie jesteśmy w stanie określić miejsca przebywania byłego partnera, kancelaria komornicza może pomóc w ustaleniu tego.

Skarga pauliańska

Jeśli podejrzewany, że osoba będąca dłużnikiem, pozbywa się majątku, aby uniknąć egzekucji, możemy złożyć pozew do sądu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, czyli skargę pauliańską. Sąd w toku postępowania może postanowić, że jest to działanie celowe, aby uchylić się od płacenia alimentów i zasądzić kontynuację egzekucji ze zbytego majątku dłużnika.

Zawiadomienie do Prokuratury

Zawiadomienie do Policji lub Prokuratury to kolejny zabieg, jaki możemy zastosować przeciw tzw. alimenciarzom. Takie kroki możemy podjąć w przypadku osoby, która zalega
z płatnościami co najmniej trzech rat alimentacyjnych.

Fundusz alimentacyjny

To rozwiązanie, z którego możesz skorzystać, gdy inne środki nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. Z można skorzystać, jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia lub 25 lat, w przypadku osób kontynuujących naukę oraz miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza określonego w wymogach progu.