Co z ubezpieczeniami po zakupie/sprzedaży samochodu?

Czy sprzedaż lub zakup pojazdu oznacza konieczność spotkania z agentem ubezpieczeniowym? Ile to będzie kosztować? Ile mam na to czasu?

Każda transakcja związana ze zmianą właściciela pojazdu wiąże się z koniecznością komunikacji z ubezpieczycielem. Idąc dalej za tą myślą wskazać należy, że czasami wystarczy krótka rozmowa z infolinią, a innym razem niezbędna będzie wizyta w biurze ubezpieczeniowym. Czasami będzie bez kosztowo, a czasami sięgniemy głębiej do portfela.

OC „idzie” za pojazdem, a ochrona obowiązuje

W praktyce powyższe stwierdzenie oznacza, że zmiana właściciela nie ma wpływu na ciągłość ubezpieczenia. Wymaga jednak od sprzedającego zgłoszenie tego faktu do firmy ubezpieczeniowej w terminie 14 dni od daty zbycia pojazdu. Co godne podkreślenia, jeżeli sprzedający nie zgłosił sprzedaży, to ponosi on wraz z nowym właścicielem solidarną odpowiedzialność za opłacenie kolejnych rat składki ubezpieczeniowej, aż do momentu zgłoszenia sprzedaży. W naszych realiach może to oznaczać działania windykacyjne skierowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe wobec obu stron transakcji.

Zgłoszenia zmiany właściciela możemy dokonać poprzez infolinię lub u zaprzyjaźnionego agenta. W obu przypadkach konieczne będzie przedstawienie umowy kupna-sprzedaży lub faktury. Nowy właściciel musi się liczyć z ponowną kalkulacją składki ubezpieczeniowej i ewentualnością dopłaty, np. jeżeli poprzedni właściciel miał 60% zniżek, a my nie posiadamy ich wcale. Z drugiej strony jeżeli mamy lepsze zniżki od poprzedniego właściciela warto w przypadku opłacania polisy w ratach wystąpić do towarzystwa o rekalkulację raty, którą jako nowi właściciele będziemy opłacać. Rekalkulacja na nasze żądanie jest obowiązkiem ubezpieczyciela.

Ważne, że nowy właściciel może w każdej chwili wypowiedzieć umowę dotychczasowemu ubezpieczycielowi i poszukać sobie tańszej alternatywy. Ulega ona wówczas rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia i warto w tym miejscu wskazać, że formalnościami wypowiedzenia zająć się powinien agent ubezpieczeniowy.

Po zmianie właściciela polisa OC nie wznawia się z automatu – zalecana wzmożona czujność i kontrola terminów

Pamiętać należyże zmiana właściciela pojazdu oznacza, iż polisa wraz ze swoim końcem nie ulegnie wznowieniu. Jest to wyjątek od zasad ogólnych, kiedy to polisy wznawiają się z automatu. To bardzo istotna sprawa i doradzam  czujność oraz pilnowanie terminu.

A jeśli poprzedni właściciel nie przekazał nam polisy…

Nie wierzcie w zapewnienia, że dokumenty zaginęły. Jeżeli okaże się, że poprzedni właściciel nie posiadał OC, to macie obowiązek zawarcia OC w dni zakupu pojazdu. Ważność polisy sami możecie sprawdzić na podstawie nr vin lub nr rejestracyjnego pojazdu, a przy okazji system pokaże Wam dane towarzystwa ubezpieczeniowego, polecam poniższy link:
https://zapytania.oi.ufg.pl/SASStoredProcess/guest

AC nie przechodzi automatycznie na nowego właściciela

W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco potwierdzenia kontynuacji ubezpieczenia po sprzedaży pojazdu muszą wyrazić, aż trzy strony. Po pierwsze – sprzedający, który rezygnuje tym samym ze zwrotu nadpłaconej przez siebie składki. Po drugie – kupujący, a po trzecie – ubezpieczyciel. To ostatnie nie jest wcale oczywiste. Konieczne jest zgłoszenie chęci kontynuacji ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ma również w tym przypadku prawo do rekalkulacji składki.

W Assistance największa dowolność, doczytaj ogólne warunki umowy

Rozszerzając powyższe zdanie przejęcie Assistance wraz z zakupionym pojazdem każdorazowo należy zweryfikować. Zdarza się bowiem, że Assistance został połączony przez ubezpieczyciela w swego rodzaju pakiet z obowiązkowym OC. W takich okolicznościach jako nabywcy samochodu z OC otrzymujemy prawa do Assistance. W każdym innym przypadku przejęcie ubezpieczenia Assistance podobnie jak w omówionym powyżej AC, wymaga zgody ubezpieczyciela.

Photo credit: harry_nl via Foter.com / CC BY-NC-SA